Карт.(map)

Олон html хуудаснуудад холбоост дүрсний карт (map) гэж нэрлэгдэх зохион байгуулалтыг ашигладаг. Ийм зохион байгуулалт хийхдээ зураг аваад түүний төрөл бүрийн хэсэгт холбоос хийж өгдөг. Хамгийн өргөн дэлгэрсэн жишээ бол аялагчдадын дэлхийн карт юм. Карт дээрээс сонирхсон орны газрын зураг дээр дарахад энэ улсын тухай хуудаст шилжих жишээтэй. Ийм дүрсний карт нь хэрэглэгчийн болон серверийн байж болдог. Хэрэглэгчийн дүрсний картын холбоос тухайн материалдаа хадгалагдан түүн дээр хулганаар даралт хийхэд хөтөч дарагдсан цэгийн координат ямар хэсэгт харьяалагдахыг өөрөө тодорхойлоод хэрэгтэй холбоосоор шилжүүлэлтийг хийнэ. Харин серверийн хувилбарын үед даралт хийгдсэн цэгийн координатууд эхлээд серверт дамжуулагдан тусгай программаар боловсруулалт хийгдсэний дараа холбоосын шилжилт хийгдэнэ. Эндээс хэрэглэгч талын дүрсний карт нь илүү гэдэг нь тодорхой. Түүнийг бид үзэх болно.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Зурагтай ажиллах

Веб хуудаст зургийг хоёр аргаар ашигладаг. Нэг нь дэвсгэр байдлаар нөгөө нь бие даасан зураг хэлбэр. Сайтад JPEG, GIF, PNG…

Нээгдсэн тоо : 755

HTML хуудасны бүтэц

Хөтөч хуудсыг хүлээн аваад түүнийг ямар байдлаар хөрвүүлэхээ тодорхойлдог. Хуудасны хамгийн эхний тег нь <HTML> байх ёстой. Учир нь энэ…

Нээгдсэн тоо : 1382

Текстийг хэлбэржүүлэх II

Хичээлээр бид текстийг хэлбэржүүлэхэд нэг их өргөн ашиглаад байдаггүй тегүүдийн талаар үзэх болно. Хэдийгээр тегүүдийг ховор ашигладаг гэсэн ч тэдгээрийг…

Нээгдсэн тоо : 682

Тусгай тэмдэгтүүд

Өмнөх хичээлүүдэд бид нилээд олон тооны HTML кодыг бичсэн. Тэгвэл хөтөч <h1></h1> гэдгийг тег гэдгийг хэрхэн мэдэж байгаа юм бэ…

Нээгдсэн тоо : 1069