Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Зэрэг ба язгуур

Зэрэг ба язгуур

Зэргийн үйлдлүүд

  • Ижил суурьтай зэргүүдийг үржихдээ тэдгээрийн зэрэг илтгэгчдэдийг нэмнэ.

  • Ижил суурьтай зэргүүдийг хуваахдаа тэдгээрийн зэрэг илтгэгчдэдийг хасна.

  • Тоонуудын үржвэрийн зэрэг нь үржигдхүүн бүрийн тухайн зэргийн үржвэртэй тэнцүү.

  • Харьцааны /бутархай/ зэрэг нь хуваагдагч /хүртвэр/ , хуваагчийн /хуваарь/ зэргийн харьцаатай тэнцүү.

  • Зэргийг зэрэг дэвшүүлэхдээ зэрэг илтгэгчдэдийг хооронд нь үржүүлнэ.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тригнометрийн функцын утгыг тогтоох

Геометрийн бодлого, тригнометрийн илэрхийлэл, тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш зэргийг бодох үед өнцгүүд 0, 30, 45, 60, 90 градусаар өгөгдөх нь их…

Нээгдсэн тоо : 7143

Тригнометрийн тэгшитгэлүүд. Бодолтын үндсэн аргууд

Үл мэдэгдэгч нь тригнометрийн функцэд байгаа тэгшитгэлийг тригнометрийн тэгшитгэл гэнэ.Тригнометрийн энгийн тэгшитгэлүүд sin x=a 1 sin x=0, x=πk, k 2…

Нээгдсэн тоо : 851

Олонлогийн үйлдлүүд

Олонлогийг латин цагаан толгойн том, элементийг жижиг үсгээр нь тэмдэглэдэг. энэ бичлэг нь a нь R олонлогийн элемент ба энэ…

Нээгдсэн тоо : 1136

Комбинаторик. Ньютоны бином

Сэлгэмэл гэсэн n ширхэг ялгаатай элементийг авъя. Зөвхөн байрыг нь солих замаар бүх боломжит хувилбарыг гаргая. Ингэхдээ хувилбар болгонд n…

Нээгдсэн тоо : 4705