Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Математик индукц

Математик индукц

Натурал n тооноос хамаарсан тодорхой шинжийг батлах хэрэгтэй боллоо гэж бодъё. Энэ шинж нь томьёо, адитгал, тэнцэл биш, нотолгоо байж болно. Хэрвээ
Энэ шинж ямар нэгэн n0 натурал тооны хувьд үнэн
n=k үед энэ шинж үнэн байх нөхцлөөс үүдэн дурын k≥ n0 хувьд n=k+1 үед энэ шиж үнэн гэвэл энэ шинж нь дурын n≥ n0 натурал тооны хувьд үнэн байна.
Жишээ:

1+3+5+ … +(2n-1)=n² гэдгийг батал.


Бодолт:

Тэнцлийн баталгаанд математик индукцийн аргыг хэрэглэе. n=1 үед тэнцэл үнэн гэдэг нь ойлгомжтой байна. 1=1²
Тэгвэл ямар нэгэн k тооны хувьд тэнцлийг үнэн гэе. Өөрөөр хэлбэл

1+3+5+ … +(2k-1)=k²

тэнцэл үнэн гэсэн үг. Тэгвэл k+1 үед тэнцэл үнэн гэдгийг баталъя. Өгөгдсөн тэнцлийг n=k+1 тохиолдолд авч үзье.

1+3+5+ … +(2k-1)+(2k+1)=k²+(2k+1)=(k+1)²

Эндээс математик индукцийн нөхцлөөр k тооны хувьд тэнцэл биелэгдэнэ гэдгээс k+1 тохиолдолд тэнцэл үнэн боллоо. Тэгвэл дурын n натурал тооны хувьд тэнцэл хүчинтэй болсноор баталагдлаа.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Өнцөг. Проекц. Олон талт өнцөг.

Өнцөг Огтлолцсон хоёр шулууны хоорондох өнцгийг хавтгайн геометрийн адилаар хэмжинэ. Учир нь эдгээр шулууныг дайруулан хавтгай татаж болдог. Паралел хоёр…

Нээгдсэн тоо : 1266

Комплекс тоо

Квадрат тэгшитгэлийн бодолтын D<0 / энд D нь квадрат тэгшитгэлийн дискриминант / үед шинэ төрлийн тооны хэрэгцээ гарч ирсэн. Удаан…

Нээгдсэн тоо : 8185

Тригнометрийн тэгшитгэлийг бодох аргууд II

Энэ нийтлэлээр элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хүрээнд ирдэг тригнометрийн бодлогуудаас арай хүндэвтэр тэгшитгэлүүд, тэдгээрийг бодох аргуудын талаар авч үзэцгээе. Ийм төрлийн…

Нээгдсэн тоо : 843

Хавтгай дүрсийн төстэй шинж

Хавтгай дүрсийн бүх хэмжээг нэг ижил тоо / ихэсгэх эсвэл багасгах / дахин өөрчлөхөд гарсан дүрс анхны дүрс хоёрыг төстэй…

Нээгдсэн тоо : 913