Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Шаар, цилиндр, конусын шүргэгч хавтгай

Шаар, цилиндр, конусын шүргэгч хавтгай

Ямар нэгэн муруй хавтгай дээр /Зур. 94/ A, B, C гэсэн гурван цэг байна гэж үзээд эдгээр цэгүүдийг дайруулан P огтлогч хавтгайг татъя. B, C цэгүүдийг A цэг рүү хоёр өөр чиглэлээр хөдөлгөе. Тэгвэл P хавтгай нь B, C цэгийг хаана авсан, A цэг рүү явж байгаа замаас хамаарахгүйгээр ямар нэгэн Q хязгаарын байрлал руу тэмүүлэх болно. Q хавтгайг A цэг дэх шүргэгч хавтгай гэнэ.
Гадаргуун зарим цэгүүд шүргэгч хавтгайгүй байж болно. Жишээ нь: Конусын оройд шүргэгч хавтгай байхгүй.

Бөөрөнхий гадаргуун шүргэгч P хавтгай нь /Зур. 95/ шүргэлтийн цэг A -д татсан OA радиустай перпендикуляр байна. Бөөрөнхий гадаргуу ба шүргэгч хавтгай нь шүргэлтийн цэг гэсэн ганцхан ерөнхий цэгтэй байдаг.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тэнцэл бишийг бодох ба батлах

Тэнцэл бишийн баталгааТэнцэл бишийг батлах хэд хэдэн арга байдаг. Эдгээрийг   / энд a эерэг тоо / жишээн дээр авч…

Нээгдсэн тоо : 999

Хурц өнцөгийн тригнометрийн функцүүд

Тэгш өнцөгт гурвалжны талуудын харьцааг хурц өнцгийн тригнометрийн функцүүд гэдэг. / Зур. 2 /

Нээгдсэн тоо : 811

Цэг. Дугуй ба тойрог

ЦэгЦэгүүдийн геометр байрлал. – энэ нь өгөгдсөн тодорхой нөхцлийг хангах бүх цэгийн олонлог.Жишээ 1Дурын хэрчмийн дундажид буулгасан перпендикуляр нь энэ…

Нээгдсэн тоо : 1689

Функцийг томьёо болон хүснэгтээр илэрхийлэх

Олон функцыг /яв цав эсвэл ойролцоогоор / энгийн томьёогоор илэрхийлж болдог. Жишээлбэл, дугуйн талбай S, түүний радиусын r хоорондын хамаарал…

Нээгдсэн тоо : 1065