Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Дифференцал. Уламжлал дифференцалын холбоо

Дифференцал. Уламжлал дифференцалын холбоо

Дифференцал

Функцын уламжлал , аргументын өөрчлөлт ийн үржвэрийг функцын дифференциал гэнэ. 
/Зур. 2 / дээр дифференциалын геометр утгыг үзүүллээ. Энд df=CD

Уламжлал ба дифференцалын үндсэн шинжүүд

Хэрвээ x0 цэгт u(x) ба v(x) функцууд нь дифференциалчлагдах бол:

Төвөгтэй функцын уламжлал

h(x)=g(f(x)) аргумент нь функц байдаг төвөгтэй функцыг авч үзье. Хэрвээ x0 цэгт f функц нь уламжлалтай, цэгт g функц нь уламжлалтай бол x0 цэгт h функц нь уламжлалтай байх бөгөөд дараах томьёогоор тооцно.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Аравтын бутархай

Аравтын бутархай нь нэгжийг арав, зуу, мянга г.м хуваасны үр дүнд гарах хэсэг юм. Энэ бутархай нь бүхэл тооны бичлэгийн…

Нээгдсэн тоо : 6803

Шаар /бөмбөлөг/

Бөөрөнхий гадаргуу гэдэг нь огторгуйд байрлах O гэсэн нэг цэгээс ижил зайд орших цэгүүдийн олонлог / цэгийн геометр байрлал /…

Нээгдсэн тоо : 3047

Логарифм

Логарифмын үндсэн адитгал N эерэг тооны (b>0,b≠1) суурьтай логарифм гэдэг нь N ийг гаргах b гийн x зэрэг илтгэгчийг хэлнэ.…

Нээгдсэн тоо : 1419

Бодлого бодож сурах нь IV

Илэрхийллийг үржигдхүүнд задлах 4 дэх аргад квадрат гурван гишүүнтийг задлах ордог тухай бид Бодлого бодож сурах нь I хичээлд дурдсан…

Нээгдсэн тоо : 1490