Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Лопиталын дүрэм

Лопиталын дүрэм

үед a цэгийн орчимд дифференциалчлагддаг f(x), g(x) функцуудын хувьд
эсвэл, эсвэл хязгаар байна.
нөхцлүүд биелж байвал байна.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тригнометрийн тэгшитгэлүүд. Бодолтын үндсэн аргууд

Үл мэдэгдэгч нь тригнометрийн функцэд байгаа тэгшитгэлийг тригнометрийн тэгшитгэл гэнэ.Тригнометрийн энгийн тэгшитгэлүүд sin x=a 1 sin x=0, x=πk, k 2…

Нээгдсэн тоо : 820

Прогрессийн бодлогыг бодох

Прогресстой холбоотой бодлогууд элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд ирэх нь бараг уламжлал. Бид энэ хичээлээр прогресстой хамааралтай бодлогуудын талаар авч үзэх болно.…

Нээгдсэн тоо : 4408

Интегралчлах аргууд

Хэсэгчлэн интегралчлах.Хэрвээ u(x) , v(x) функцууд нь тасралтгүй нэгдүгээр эрэмбийн уламжлалтай, гэсэн интегралтай байвал гэсэн интеграл байхаас гадна тэнцэл биелж…

Нээгдсэн тоо : 1763

Дээд эрэмбийн тэгшитгэлүүд

1. Дээд эрэмбийн зарим тэгшитгэлийг квадрат тэгшитгэлийг ашиглан бодож болно. Тэгшитгэлийн зүүн талыг хоёроос ихгүй зэрэгтэй үржигдхүүнээр задлана. Тэгээд үржигдхүүн…

Нээгдсэн тоо : 1410