Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Лопиталын дүрэм

Лопиталын дүрэм

үед a цэгийн орчимд дифференциалчлагддаг f(x), g(x) функцуудын хувьд
эсвэл, эсвэл хязгаар байна.
нөхцлүүд биелж байвал байна.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тригнометрийн урвуу функцүүд

x=sin y харьцаагаар x -ийн өгөдсөн утгаар y -ийг, y -ийн өгөдсөн утгаар x (|x|≤1) -ийг олж болно. Иймээс синусыг…

Нээгдсэн тоо : 8275

Биетийн төстэй шинж

Нэг нь нөгөөгийнхөө бүх шугаман хэмжээсийг нэг ижил харьцаагаар исэхгэх юмуу багасгах замаар гаргасан хоёр биетийг төстэй биет гэнэ. Автомашин…

Нээгдсэн тоо : 768

Өнцөг

O гэсэн нэг цэгээс / өнцгийн орой / гарсан OA , OB хоёр цацрагаас / өнцгийн талууд / үүссэн геометрийн…

Нээгдсэн тоо : 892

Кубыг хавтгайгаар зүсэх

Кубыг хавтгайгаар зүсэлт хийх нь пирамидын зүсэлтийг бодвол арай энгийн. Өгөгдсөн цэгүүдийн хоёр нь нэг хавтгайд байрлаж байвал тэдгээрийг дайруулан…

Нээгдсэн тоо : 829