Нүүр » Программчлал » CSS хэл » Харьцангуй байршуулалт

Харьцангуй байршуулалт

Блокийг харьцангуй байршуулахдаа position:relative шинжийг өгөөд шилжилтийн шинжүүдийг өгөх хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд шилжилт "эцэг" элементээс харьцангуй байдлаар бус (шууд байршуулалтынх шиг биш) харин хэвийн урсгалаар тухайн блоктой харьцангуй байдлаар хийгдэнэ. Үүнийг жишээн дээр авч үзвэл тодорхой болно. Бидэнд гурван блок (div) бүхий html хуудас байна гэж үзье.

<html>
<head>
<title>Харьцангуй байршуулалт</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<div id="blok1">Блок 1</div>
<div id="blok2">Блок 2</div>
<div id="blok3">Блок 3</div>
</body>
</html>

Хэвийн хүснэгтэд эдгээр блокуудын хил, хэмжээг өгцгөөе.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

text шинж

text шинжээр үг ба өгүүлбэр түүнчлэн тэдгээрийн байрлалын параметрүүдийг заан өгөх боломжтой. text-decorationШинж нь текстийг хэлбэржүүлэх үүрэгтэй. Дараах утгуудыг авна.…

Нээгдсэн тоо : 602

Html хуудсыг хэлбэржүүлэх. Хичээл 5

Сайтын html, css кодыг бичихдээ бид дээрээс доош дарааллах зарчмыг баримталж байсан бол энэ удаа дүрмээсээ бага зэрэг хазайн цэсний…

Нээгдсэн тоо : 789

Хуурмаг элемент ба ангилалууд

CSS -ийг HTML -ийн элементүүдэд хэрэглэдэг тухай өмнө нь хэлсэн. Гэхдээ үгийн эхний үсэг, хэсгийн эхний мөр гэх мэтийн HTML…

Нээгдсэн тоо : 617

Үе

Хэрвээ та ямар нэгэн зургийн программ дээр ажиллаж чаддаг бол энэ ойлголтыг та мэдэх байх. Бусад хүмүүст тайлбарлая. Ямар нэгэн…

Нээгдсэн тоо : 640