Сөргөлдөөн

Өмнөх хичээлийн жишээнүүдээс дүгнэн үзвэл захын хүүг бэрс гаргахад хамгаалж байгаа тал боломж ихтэй байсан. Тэгвэл илүү хүү нь захын биш байрлалтай бол байдал хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? Хүчтэй тал өөрийн төлөвлөгөөг биелүүлж чадах уу? Захын хүүнүүд хичээлийн 2-р диаграмд хамгаалж байгаа талын ноён хүүний замд саад хийж чадахааргүй тохиолдолд асуудал амархан шийдэгдэж байсан. Тэгвэл хүүний давшиж байгаа босоо шугамд эсрэг ноён зогсож байгаа бол юу болох вэ? Дараах жишээнүүдээр дээрх асуултуудад хариулт өгөхийг оролдоё.
Юуны өмнө 1-р диаграмд анхаарна уу.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Нүүргүй хүүг хаах үндэслэл

Өмнөх хичээлд нүүргүй хүү гэж юуг хэлэх, түүнийг хаах 1-р үндэслэлийг авч үзсэн. Энэ хичээлээр нүүргүй хүүг хаах 2 ба…

Нээгдсэн тоо : 490

Хаалтын бодны эсрэг тэмцэл

Нүүргүй хүү сэдвийн талаарх 3 дахь хичээлийг толилуулж байна. Энэ хичээлд А.Нимцович хаалтын бодны эсрэг тэмцэл. Тохиромжгүй хаагчийг илүү сайнаар…

Нээгдсэн тоо : 567

Нүүргүй хүүний төрлүүд

Нүүргүй хүүний төрлүүд: 1. Холбоотой 2. Хамгаалагдсан 3. Алслагдсан. Нүүргүй хүү бүр ижилхэн үнэ цэнэтэй байдаггүй. Тоглолтонд бусдаасаа харьцуулашгүй илүү…

Нээгдсэн тоо : 634

Хоёр морь дийлэхгүй ажил

Энд хүртэл үзсэн төгсгөлүүдэд хүчтэй тал нь эсрэг ноёнг мадлах хангалттай хүчтэй байсан. Хүчний давуутай тал нь ганц ноёнг мадлахын…

Нээгдсэн тоо : 1126