Нүүр » Бусад хичээлүүд » Форекс » Захиалгын (order) системийн тухай

Захиалгын (order) системийн тухай

Захиалга гэдэг нь заасан хэмжээ, үнээр валютыг худалдан авах эсвэл худалдах (buy/sell) тухай трейдерээс брокерт өгсөн бичгэн эсвэл аман захирамж (тушаал) юм. Захиалга нь дараах төрлүүдэд хуваагдана.

Зах зээлийн захиалга

Ямар нэгэн валютыг нөгөөгөөр зах зээлийн тухайн үеийн ханшаар худалдах эсвэл худалдан авахыг зах зээлийн захиалга гэнэ. Энэ төрлийн захиалга нь арилжаанд орох ханшийг хэн эхлэн санал болгож хэн нь санал болгосон үнийг зөвшөөрсөнөөс хамааран дотроо хоёр төрөлд хуваагдана.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Дарцаг

Дарцаг модел нь далбаа моделтой ижилхэн. Модель нь нийлдэг эсэргүүцэх ба дэмжих хоёр шугамтай байдгаараа далбаанаас ялгаатай. Ерөнхийдөө энэ нь…

Нээгдсэн тоо : 936

Трендийн шугам

Хэрвээ валютын эрэлт нийлүүлэлтээс давбал форекст валютын ханш өсдөг. Өөрөөр хэлбэл зах зээлийн агент тодорхой ханшаар авах гэсэн валютын хэмжээ…

Нээгдсэн тоо : 849

Позицийг удирдах

Арилжаанд оролцон позицоо нээсний дараа та ыг өөрчлөх, хойшлогдсон захиалгын үнийн түвшинд тохиргоо хийх, хаах, устгах гэх мэтээр түүнийг удирдах…

Нээгдсэн тоо : 790

Валютын ханш

FOREX захын валютын ханшийн талаарх мэдлэгийг сайтар ойлгосон байх нь цааш хөдлөх үндэс болно.FOREX захын үндсэн валютуудӨнөөдрийн байдлаар валютын арилжааны…

Нээгдсэн тоо : 1263