Нүүр » Бусад хичээлүүд » Форекс » Позицийг удирдах

Позицийг удирдах

Арилжаанд оролцон позицоо нээсний дараа та ыг өөрчлөх, хойшлогдсон захиалгын үнийн түвшинд тохиргоо хийх, хаах, устгах гэх мэтээр түүнийг удирдах хэрэгтэй болно. Эдгээр үйл ажиллагааг хэрхэн хийх талаар энэ хичээлээр авч үзье.

Позицийг өөрчлөх

Нээлттэй байгаа позицид өөрчлөлт оруулна гэдэг нь түүнд Stop Loss, Take Profit түвшингүүдийг холбон өгөх ажиллагаа юм. Позицийг өөрчлөхийн тулд Терминал цонхны нээлттэй арилжааны жагсаалт дээр баруун даралт хийн гарч ирэх дэд цэснээс Modife or Delete Order командыг сонгох эсхүл S/L юмуу T/P багана дээр хоёр даралт хийнэ.Stop Loss, Take Profit утгууд

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Мөнгөний удирдлага

Форекс арилжаа нь мөнгөө алдах эрсдэлтэй салшгүй холбоотой байдаг. Энэхүү эрсдлийг багасгах үүднээс худалдаачид өөрийн ажилдаа Money management (MM) буюу…

Нээгдсэн тоо : 1692

Суваг (Channel)

Валютын ханшийн хэлбэлзэл тодорхой сувгаар явагдах нь элбэг тохиолдоно. Энэ тохиолдолд сувгийн доод хил нь дэмжих түвшинг (support line) харин…

Нээгдсэн тоо : 1014

Графикийн төрөл хэлбэрүүд

Форекс зах зээлд графикийг голдуу (үнийг босоо тэнхлэгээр харин хугацааг хэвтээ тэнхлэгээр) хоёр координатаар байгуулдаг. Хааяа босоо тэнхлэгээр тикийн хэмжээгээр…

Нээгдсэн тоо : 1375

Трендийг хэрхэн тодорхойлох

Одоогийн байдлаар форекст ашигладаг ихэнх стратегүүдийн үндэс нь трендээр арилжаанд оролцох явдал. Иймээс сонгон авсан хугацааны үеүүдэд трендийг тодорхойлох өөрөөр…

Нээгдсэн тоо : 1337