Нүүр » Программчлал » Javascript » Number обьект

Number обьект

Тоог обьект хэлбэртэй болгоход ашиглагдана. Обьектын конструктор тоон обьектын анхны утга болох ердөө ганцхан параметр шаардана. Шаардлагатай бол Javascript обьектыг өөрөө үүсгэдэг тул Number обьектыг шууд утгаар үүсгээд байх нь ховор. Обьектын гол зориулалт бол шинжүүдийг нэг обьект болгох түүнчлэн Number(value) гэж дуудан утгыг тоо болгох юм.

<обьектын нэр> = new Number(<утга>);

Number обьектын шинжүүд

Шинж Тодорхойлолт
MAX_VALUE Тоо JavaScript –д авч болох хамгийн их утгыг буцаана
MIN_VALUE Тоо JavaScript –д авч болох хамгийн бага утгыг буцаана
NaN Тоо биш гэсэн утга. Not a Number
NEGATIVE_INFINITY Хасах хязгааргүй утгыг буцаана.
POSITIVE_INFINITY Нэмэх хязгааргүй утгыг буцаана.

Number обьектын аргууд (method)

Арга (method) Тодорхойлолт
toLocaleString Обьектын утгыг системийн тохиргооны форматад тохируулан мөр обьектод хөрвүүлнэ.
toExponential Обьектын утгыг е-гийн зэрэг хэлбэрт оруулан мөр обьектод хөрвүүлнэ.
toFixed Обьектын утгыг бутархай тоон форматад тохируулан мөр обьектод хөрвүүлнэ.
toPrecision Обьектын утгыг өгөгдсөн тоо бүхий тоон утга агуулсан мөр обьектод хөрвүүлнэ.
valueOf() Обьектын утгыг буцаана
toString Обьектын утгыг мөр болгоно

Жишээ

    var a = 9876.54321;             // тоон хувьсагч   
    obja = new Number(9876.54321);    // обьект хэлбэртэй тоо
    document.write("obja.toLocaleString() =" + obja.toLocaleString() + "<br />");
    document.write("a.toLocaleString() =" + a.toLocaleString() + "<br />");
    document.write("obja.toExponential() =" + obja.toExponential() + "<br />");
    document.write("a.toExponential() =" + a.toExponential() + "<br />");

Программын үр дүн

Жишээний үр дүнгээс а хувьсагчийн хувьд Javascript обьектыг өөрөө үүсгэсэн байгаа нь харагдаж байна.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Үйл явдлыг боловсруулах дараалал

Үйл явдлыг боловсруулах бол Javascript программын үндсэн үүрэг гэж үзэхэд бараг болно. Иймд хичээлийг сайн үзээд ойлгон авах хэрэгтэй. Нэг…

Нээгдсэн тоо : 912

Цикл

Зарим төрлийн бодлогыг бодоход нэг ижил үйлдлүүдийг олон дахин давтах тохиолдол гардаг. Практикт ийм төрлийн ажиллагааг циклээр шийдвэрлэнэ. Цикл гэдэг…

Нээгдсэн тоо : 720

Тайлбар болон түлхүүр үгс

Сайн тайлбартай программын код бичих бол программ зохиох соёлоос гадна кодыг ойлгомжтой болгох үндсэн арга. Иймд та программчлалын хэлийг үзэж…

Нээгдсэн тоо : 1791

Массив обьект Array

JavaScript –д массивыг обьект байдлаар үүсгэж болдог. Энэ аргаар массив үүсгэхэд конструкторт зөвхөн ганцхан тоон төрлийн параметр (массивын элементийн тоо)…

Нээгдсэн тоо : 948