Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Тэгш өнцөгт гурвалжин дахь порпорционал хэрчмүүд

Тэгш өнцөгт гурвалжин дахь порпорционал хэрчмүүд

Тэгш өнцөгт гурвалжин дахь порпорционал хэрчмүүдийн хоорондын харьцааг тогтоон авах нь их хэрэгтэй. Тэгш өнцөгт гурвалжны гипотенузэд буулгасан өндөр түүнийг катетуудын проекц гэж нэрлэгдэх хэрчмүүдэд хуваадаг.

Тэгш өнцөгт гурвалжны шинжүүд

  1. Гипотенузэд буулгасан өндөр нь гипотенуз дээрх катетуудын проекцуудын дундаж порпорционалтай тэнцүү.
  2. Катет нь гипотенуз ба энэхүү катетын гипотенуз дээрх проекцын дундаж порпорционалтай тэнцүү.

Жишээ.

ABC гурвалжинд AF - BC гипотенузэд буулгасан өндөр, BF - AB катетын гипотенузэд дээрх проекц, FC - AC катетын гипотенузэд дээрх проекц. Эдгээрийн хооронд зураг үзүүлсэн харьцаанууд хүчинтэй байдаг.

Катет болон түүний гипотенузэд дээрх проекцыг нэг өнгөөр тэмдэглэвэл тэгш өнцөгт гурвалжны порпорционал хэрчмүүдийг тогтооход амархан болдог. 

Эдгээр харьцааг мэдэж байх нь геометрийн олон төрлийн бодлогуудыг их амархан бодох нөхцлийг бүрдүүлж өгдөг тул сайн тогтоогоод аваарай. Энэ шинжийг ашиглан Трапецид багтсан тойрогийн радиусыг хэрхэн амархан олж болохыг Трапецид багтсан тойрог хичээлээс үзээрэй.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Логарифм

Логарифмын үндсэн адитгал N эерэг тооны (b>0,b≠1) суурьтай логарифм гэдэг нь N ийг гаргах b гийн x зэрэг илтгэгчийг хэлнэ.…

Нээгдсэн тоо : 1459

Өнцөгийн радиан ба градус хэмжээ

Бид хавтгайн геометрт нумын урт l, радиус r ба харгалзах өнцөг α -нууд нь α=l/r гэсэн харьцаатай байдгийг үзсэн. Энэ…

Нээгдсэн тоо : 2917

Илэрхийллийг хялбарчлах

Математикт илэрхийлэл гэж юуг хэлэх вэ? Илэрхийлэлд хувиргалт хийх ямар хэрэгтэй вэ? гэсэн асуултууд танд сонин санагдаж магад. Учир нь…

Нээгдсэн тоо : 2746

Том тооноос квадрат язгуур авах

Энэ удаа тооны машин ашиглахгүйгээр том тооноос хэрхэн язгуур авах талаар үзье. Үүнийг мэдэж байх нь шалгалт шүүлэг гэлтгүй ерөнхий…

Нээгдсэн тоо : 5445