Нүүр » Бусад хичээлүүд » Шатрын хичээлүүд » Нээлттэй шугамыг ашиглах

Нээлттэй шугамыг ашиглах

Тэрэг, бэрс хүнд боднууд нээлттэй шугамаар их үр дүнтэй цохилтыг өгдөг. Иймээс шатар суралцагчид нээлттэй шугамыг ашиглаж сурсан байх хэрэгтэй. Энэ талаар А.Нимцович өөрийн номондоо дэлгэрэнгүй тайлбарласанг хүргэе. Эхлээд Нээлттэй шугамаар явагдах үйлдлүүдийн эцсийн зорилго. Дагалдах үзэгдлийн талаар. Материалын хожил. Байрлалын тойролт. ойлголтуудыг авч үзье.

Нээлттэй шугамаар хийгдэх бүх маневрүүдийн зорилго бол энэ шугамаар өрсөлдөгчийн 7, 8-р хэвтээ шугамд нэвтрэн орох юм. Энэ маш чухал. Ялангуяа яг үйл ажиллагаа явуулж буй шугамаар нэвтрэхийг онцлоё. Жишээ нь бүх ажиллагааг "d" шугамаар явуулж байгаад дараа нь бид Трd1-d4-a4-a7 гэж тоглон 7-р хэвтээ шугамд тойруу замаар нэвтэрвэл энэ маневрыг нээлттэй "d" шугамыг шууд ашигласан гэж яагаад ч үзэх боломжгүй.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

7 ба 8-р шугам /үргэлжлэл/

Энэ удаа шатрын стратегт чухал байр суурийг эзлэх 7 ба 8-р шугамын тухай үргэлжлүүлэн авч үзнэ. Гурав. 7-р хэвтээ шугам…

Нээгдсэн тоо : 718

Жишээ өргүүд II

Онолын мэдлэгээ практикт хэрэглэж сурахад өөрийн болоод бусад хүмүүсийн тоглолтыг судлан суралцах бол шалгарсан арга гэдгийг Нимцович өөрийн номондоо тэмдэглэсэн…

Нээгдсэн тоо : 484

Хөдөлгөөний хязгаарлалтын жишээ өргүүд

Шатар суралцах сайн арга бол өөрийн болон бусдын тоглосон өргүүдэд судалгаа хийх. Нимцович "Миний систем" номондоо хүүний болон ерөнхий хөдөлгөөнийг…

Нээгдсэн тоо : 12

Хүүний гинжний эсрэг дайралт

Хүүний гинж стратегийн элементийн талаар үргэлжлүүлэн авч үзье. Энэ удаа хүүний гинжний эсрэг дайралтын тактикийн талаар Нимцович өөрийн "Миний систем"…

Нээгдсэн тоо : 315