Нүүр » Программчлал » C# хэл » C# илэрхийллийн мод I

C# илэрхийллийн мод I

Илэрхийллийн модны талаар бид Лямбда илэрхийлэл хичээлд цухас дурдсан. Энэ хичээлээр илэрхийллийн модны ухагдхууныг дэлгэрүүлэн авч үзэх болно. Илэрхийллийн мод ухагдхуун нилээд хүндэвтэр сэдэв тул та

сэдвүүдийн талаар тодорхой мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Иймээс дээрх сэдвүүдийн талаарх хичээлүүдийг үзэхийг зөвлөе. Дээр дурдсан ухагдхуунуудын талаар мэдлэгтэй бол илэрхийллийн мод ухагдхууныг ойлгоход танд онцын хүндрэл үүсэхгүй.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Нэмэлт урсгалд үүссэн алдааг боловсруулах.

Нэмэлт урсгалтай ажиллах аргачлалын талаарх ээлжит хичээлийг толилуулъя. Та програм хангамжийн чиглэлээр ажилладаг эсхүл суралцдаг бол сайтын C# хэлний хичээлүүдийг…

Нээгдсэн тоо : 194

Өгөгдлийн санг засварлан өөрчлөх.

Өгөгдлйн сангаас ID нь 1 тэй тэнцүү харилцагчийн нэрийг өөрчлөх код     class Program    {        static void Main(string[] args)        {           …

Нээгдсэн тоо : 417

Лямбда илэрхийлэл

Манай энэ удаагийн сэдэв сонирхолтой болоод нилээд хүнд лямбда илэрхийлэл байх болно. Лямбда илэрхийлэлтэй танилцахын өмнө делегат гэж юу болох…

Нээгдсэн тоо : 462

Task классаар урсгалтай ажиллах.

Урсгалуудтай ажиллах бас нэгэн арга Task классыг ашиглах. Thread классаар ажиллаж байсан формд удирдлагын элемент label -ийг нэмэн өгөөд Timer…

Нээгдсэн тоо : 185