Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Рационал тоо

Рационал тоо

Бага тооноос их тоог хасахад сөрөг тоо гарна.

Жишээ. 10-15=-5

5 ын тооны өмнө байгаа «-» тэмдэг нь уг тоог сөрөг тоо болохыг илтгэнэ.
Бүхэл сөрөг тоон цуваа нь төгсгөлгүй.

-1, -2, -3, -4, -5, …

Бага бутархай тооноос их бутархай тоог хасахад сөрөг бутархай тоо гарна.

ЖишээМөн натурал тоо болон сөрөг бүхэл тооны хуваах үйлдлээс сөрөг бутархай тоо гарна.

Жишээ


Эерэг , сөрөг / бүхэл болон бутархай / тоонууд дээр тэгийг оруулаад рационал тоо гэдэг. Математик тодорхойлолтоор m , n бүхэл тоог m / n хэлбэрийн энгийн бутархай байдлаар илэрхийлж болж байвал уг тоонуудыг рационал тоо гэнэ.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Зарим тодорхой интегралууд

Зарим тодорхой интегралууд

Нээгдсэн тоо : 1518

Бутархайгаас интеграл авах

Интеграл тооцох бодлого сурагчид гэлтгүй оюутнуудад нилээд төвөг учруулдаг. Сэдэв математикийн хичээлдээ хүндэвтэрт ордогийн дээр практикт интегралыг үндсэн дөрвөн үйлдэл…

Нээгдсэн тоо : 265

Квадрат тэгшитгэлийг бодох

Энэхүү хичээлээр бид квадрат тэгшитгэлтэй холбогдолтой шийдийг олох томьёо, Виетийн терем, квадрат гурван гишүүнтийг үржвэрт задлах талаар авч үзэх болно.…

Нээгдсэн тоо : 24302

Аравтын бутархай

Аравтын бутархай нь нэгжийг арав, зуу, мянга г.м хуваасны үр дүнд гарах хэсэг юм. Энэ бутархай нь бүхэл тооны бичлэгийн…

Нээгдсэн тоо : 7077