Нүүр » Программууд » MS excel » Excel файлын хэмжээг багасгах

Excel файлын хэмжээг багасгах

Excel -ээр өгөгдөл боловсруулах явцад зарим файлууд агуулга багатай хэдий ч том хэмжээтэй болсноор ачааллах, тооцоолол хийх хурд буурах тохиолдол ихээр гардаг. Ийм асуудалтай хэрхэн тэмцэх талаар энэ удаа авч үзье. Интернетээс хайвал Excel -ийн файлын хэмжээ их болдог арав гаруй шалтгаан байдагийг төвөггүй олно. Гэхдээ хичээлд эдгээрээс хамгийн ихээр тохиолддог дөрвөн шалтгааныг авч үзэх бөгөөд файлын хэмжээг багасгах аргачлалд ямар нэгэн макро болон нэмэлт сангуудыг ашиглахгүйгээр Excel -ийн өөрийнх нь боломжуудыг ашиглана.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Ажлын график. (Гантын диаграм)

1-р арга. Нөхцлөөр форматлах аргыг ашиглан хийх Бидэнд сурталчилгаа явуулах ажлын төлөвлөгөө байсан гэе. Төлөвлөгөөнөөс ажлын графикийг нөхцлөөр форматлах аргаар…

Нээгдсэн тоо : 8087

Сонгогдсон элемент нь хасагдах сонголт

Бодлого. Ажилчдын нэрсээр жижүүрийн томилгооны хүснэгтийг бөглөх хэрэгтэй гэе. Гэхдээ ажилчдын жижүүрт гарах ээлжийн тоо хязгаартай. Хүснэгтийг бөглөх боломжит арга…

Нээгдсэн тоо : 746

Томьёоны массивыг ашиглах

Ерөнхий ойлголт Массив гэдгийг ихэнхдээ бүлэгт багтаасан өгөгдлийн багц гэж ойлгодог. Массив нь нэг хэмжээст (мөр эсвэл баганы өгөгдлүүдээр үүссэн)…

Нээгдсэн тоо : 915

Харагдах хэлбэрийг өөрчлөх

Анхдагч тохиргоогоор Excel -ийн хүснэгтэд оруулж байгаа өгөгдлүүд Calibri фонтын 11 хэмжээтэй үсгийг ашигладаг. Текстийг хэлбэржүүлэхийн (форматлах) тулд нүд эсвэл…

Нээгдсэн тоо : 885