Нүүр » Бусад хичээлүүд » Шатрын хичээлүүд » Хүүнүүдийн хөдөлгөөний хязгаарлалтад хэрхэн хүрэх

Хүүнүүдийн хөдөлгөөний хязгаарлалтад хэрхэн хүрэх

Хүүний давуу тохиолдолд өрсөлдөгчийн хүүнүүдийн хөдөлгөөний хязгаарлалтад хэрхэн хүрэх. Төвд тооны давуугийн эсрэг тэмцэл. Чанарын давуу тал.
Хар a5, b6 хүүнүүд цагааны a3 хүүний эсрэг эсхүл e5, f5 хүүнүүд f3 хүүний эсрэг гэсэн хүүний давуу үүссэн гэж үзье. Эхний тохиолдолд хүүний давуугаа ашиглан хар нүүргүй хүү гаргах хоёрдахь тохиолдолд f5-f4 гэж жад үүсгэн дараа нь Трf8-f5-h5 гэх мэтээр сэлгээний байрлалд дайралтыг эхлүүлэхээр айлгана. Ийм хүүнүүдийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах санаа нь нээлттэй шугамаар хоёр өөр хаалтын нүдийг ашиглан өрсөлдөгчийн илүү хүүд дарамт үүсгэн саатуулахад оршдог. Цагаан f3, хар e5, f5 хүүнүүдтэй (өөр шатрууд байх нь ойлгомжтой) байрлалд хүүний давуутай талд хоёр заналхийлэл бий.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Хамгаалагчийг устгах

Өрсөлдөгчийн лагерь дахь чухал нүд, хүү эсвэл боднуудыг хамгаалалтгүй болгохын тулд хамгаалагчийг устгах гэдэг тактикийн аргыг хэрэглэдэг. Өмнөх хичээлүүдээр үзсэн…

Нээгдсэн тоо : 956

Захын хүүнүүд

Квадратын дүрэмийн тухай 2 хичээлд үндсэндээ хүү өөрийн шатруудын тусламжгүйгээр бэрс гарах оролдлого хийх талаар үзсэн. Практикт нүүргүй хүүнд өрсөлдөгч…

Нээгдсэн тоо : 809

7 ба 8-р шугам /үргэлжлэл/

Энэ удаа шатрын стратегт чухал байр суурийг эзлэх 7 ба 8-р шугамын тухай үргэлжлүүлэн авч үзнэ. Гурав. 7-р хэвтээ шугам…

Нээгдсэн тоо : 718

Хүүний гинжний жишээ өргүүд

А. Нимцовичийн "Миний систем" номны хүүний гинж сэдвийн жишээ өргүүдээс үргэлжлүүлэн толилуулъя. Хүүний гинжин дэх тэмцэл бол шатрын стратегийн маш…

Нээгдсэн тоо : 270