Нүүр » Программчлал » Javascript » Хувьсагчид

Хувьсагчид

ES6 хувилбарт бий болсон шинэ боломжуудыг судлах бэлтгэлийг Орчны тохиргоо хичээлээр үзсэн. Энэ хичээлээс ES6 хувилбарын шинэ боломжуудын талаар авч үзэж эхлэх ба хамгийн энгийн нь болох хувьсагчдад бий болсон шинэчлэлээс эхлэе.

const түлхүүр үг.

Javascript -ийн өмнөх хувилбаруудад хувьсагчийг var түлхүүр үгээр

var q = 1;
q = 2;
q = 'w';

үүсгээд цааш утгыг q = 2;, төрлийг q = 'w'; өөрчлөхөд ямар нэгэн асуудал үүсдэггүй. Гэвч Javascript -д утгыг нь солих боломжгүй тогтмол утга байдаггүй байсныг const түлхүүр үгээр зарлах боломжийг EcmaScript 6 -д бидэнд олгосон. Хэрвээ const түлхүүр үгээр

const MY_CONST = 1;
MY_CONST = 2;

MY_CONST тогтмолыг зарлаад дараа нь түүний утгыг өөрчлөх гэвэл webstorm тогтмолд утга олгох оролдлого хийлээ гэсэн алдааг заана. index.js файлын компиляцийг хийх гээд үзье.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Массив обьект Array

JavaScript –д массивыг обьект байдлаар үүсгэж болдог. Энэ аргаар массив үүсгэхэд конструкторт зөвхөн ганцхан тоон төрлийн параметр (массивын элементийн тоо)…

Нээгдсэн тоо : 1069

computed -аар програмд оптимизац хийх

Програм ямар нэгэн алдаагүй зөв ажиллаж байх хэрэгтэйг бүгд мэднэ. Харин програм зохиогч өөрийн кодийг хурдтай ажилладаг, зохион байгуулалт сайтай,…

Нээгдсэн тоо : 73

Массив

Массив гэдэгт компьютерын санах ойд байгаа нэг төрлийн өгөгдлүүдийн цуглуулгыг ойлгож болно. Массивыг ашигласнаар нэг нэрээр компьютерын санах ойн хаягт…

Нээгдсэн тоо : 1079

Директивийн тэмдэглэгээ

VueJs фреймворкийн үндсэн ухагдхууныг танилцуулах ээлжит хичээлээр директивүүдийн тэмдэглэгээний талаар авч үзье. VueJs -ийн тодорхой директивүүдтэй илүү эвтэйхэн ажиллах боломжийг…

Нээгдсэн тоо : 72