Бодлого 10.026

Хэд дахин их эзэлхүүнтэй байх вэ? (ЕШ 2011 А-20)

5 см ба 15 см талтай тэгш өнцөгтийг талыг нь тойруулан эргүүлэхэд үүсэх хоёр цилиндрийн аль нь хэд дахин их эзэлхүүнтэй байх вэ?

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 10.002

Зөв гурвалжин пирамидын суурийн талууд a, суурийн хоёр талт өнцөг нь 45° бол пирамидын бүтэн гадаргуун талбайг ол.

Нээгдсэн тоо : 753

 

Бодлого 10.048

Тэгш өнцөгт параллелепипедын диагнал түүний 3 ба 4 хэмжээтэй талстад 60 градусын өнцгөөр налсан бол диагоналын урт хэд вэ?

Нээгдсэн тоо : 121

 

Бодлого 10.007

Тэгш паралелпипедын суурийн талууд a, b бөгөөд талуудын хоорондох хурц өнцөг нь 60°. Суурийн их диагнал нь паралелпипедын бага диагналтай тэнцүү бол паралелпипедын эзэлхүүнийг ол.

Нээгдсэн тоо : 563

 

Бодлого 10.017

Конусын байгуулагч ба суурь хоорондын өнцөг 30°. R - конусыг багтаасан шаарын радиус, r - конуст багтсан шаарын радиус бол байна.

Нээгдсэн тоо : 628