Буруу дүрмүүд

Тоглолтын үед гаргаж болох буруу үйлдлүүдийн талаар Тоглолтын дүрэм хичээлд үзсэн. Энд бид тоглоомын дүрэмд байдаггүй заалт эсвэл хуучирсан хэн нэгний зохиосон дүрмүүдийн талаар ярилцана.

  • Зарим хүмүүс өрсөлдөгч нь тэдний ноёнд довтолгоо хийхдээ шаг, дуг, цүд гэх мэт үгнүүдийг заавал хэлж байх ёстой гэдэг. Энэ шаардлага нь шатрын нарийн дүрмийг боловсруулахаас өмнөх үеэс уламжлагдан ирсэн зүйл. Орчин үеийн дүрмээр бол үүнийг хийх албагүй. Хэрвээ таны өрсөлдөгч өөрийн ноёнг довтолгоонд өртөж байгааг анзаарахгүй бол түүнд шалаа зарласан тухай хэлж болдог.
  • Орчин үед тэмцээний үеэр мад гэж хэлэхийг шаарддаггүй.

Зарим хүмүүс шатрын дүрмэнд огт байхгүй зүйлийг ярьдаг. Жишээ нь

  • Эхний нүүдэлд аль нэг тал нь хүүгээрээ хоёр нүдээр нүүдэл хийхгүйгээр хоёр хүүгээр нэг нэг нүдээр нүүж болдог
  • Ноён эсрэг талын анхны шугамд хүрвэл тухайн шугамын хүүний байрлалд шинээр хүү тавьдаг.
  • Хоёр нүүдлээр бэрс гарна эсвэл хөлөг дээр бэрс байвал бэрс гаргадаггүй.
  • Хүү нь эцсийн шугам хүрээд гарсан босоо шугамд байрлах бод болдог гэх мэт

Дээрх бүгдээрээ орчин үеийн шатрын дүрэмд байдаггүй хэн нэгэн бодож олсон зүйлүүд.
Нүүдэл байхгүй шатарт хүрсэн тоглогч ноёноороо торгуулийн нүүдэл хийнэ гэсэн дүрэм нь аль эрт хуучирсан.
Шатрын дүрэмтэй зөрчилдсөн нүүдлийг нөгөө өрсөлдөгч нь зөвшөөрөн нүүдлийг хэвээр нь үлдээхийг шаардаж болдог сонин дүрэм байдаг байсан.
Тоглолтын үед хөлөг буруу байрлалтай байгааг мэдвэл өөрөөр хэлбэл цагаанаар тоглож байгаа тоглогчийн баруун булан цагаан биш хар нүд байвал байрлалыг хадгалан хөлгийн байрлалыг зөв болгоод тоглолтыг үргэлжлүүлнэ.
Тоглолтын үед өрсөлдөгч нар сугалаагаар оногдсон өнгөөр тоглоогүй бол өргийг дахин эхлүүлдэг. Хэрвээ өрөг нэгэнт тоглогдоод дууссан хойно дээрх алдааг илрүүлсэн бол үр дүнг хэвээр нь үлдээнэ.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Жишээ өргүүд /Нүүргүй хүү/

Нүүргүй хүү хичээлийн материалуудыг практикт хэрхэн ашиглаж буй жишээ өргүүдийг үзүүлье. Өргүүдийг сайн судлаад онолын аргачлалуудыг практикт яаж ашиглаж байгаад…

Нээгдсэн тоо : 384

Хүүний гинжний жишээ өргүүд

А. Нимцовичийн "Миний систем" номны хүүний гинж сэдвийн жишээ өргүүдээс толилуулъя. Хүүний гинжин дэх тэммцэл бол шатрын стратегийн маш чухал…

Нээгдсэн тоо : 1059

Нүүргүй хүү I

Шатар тоглож сурахад нилээд хичээл зүтгэл хэрэгтэй. Шатрын онолд суралцах нь та шатар тоглох чадвараа хурдан дээшлүүлэх чухал хүчин зүйлс.…

Нээгдсэн тоо : 550

Дараа I

Бидний үзсэн давхар дайралтын зэрэгцээ практикт их дэлгэрсэн тактикийн арга нь дараа юм. Дараа гэдэг нь шулуун довтолгоо хийдэг (бэрс,…

Нээгдсэн тоо : 782