Нүүр » Программууд » MS excel » Нас болон ажилласан жилийг тооцох

Нас болон ажилласан жилийг тооцох

Excel –д цаг хугацааны интервалыг тооцохдоо DATEDIF() функцыг ашигладаг. Функц нь Excel –ийн функцуудын жагсаалт дотор байдаггүй онцлогтой. Өөрөөр хэлбэл баримтжуулаагүй гэсэн үг. Функцын бичлэгийн дүрэм нь

DATEDIF(эхний_огноо, сүүлийн_огноо, тооцох арга)

Хамгийн сонирхолтой параметр бол сүүлийнх бөгөөд хугацааны зөрүүг ямар нэгжээр тооцохыг заадаг. Параметр нь дараах утгуудыг авч болно.

Утга Тодорхойлолт
y Зөрүүг бүрэн жилээр тооцох
m Зөрүүг бүрэн сараар тооцох
d Зөрүүг бүрэн өдрөөр тооцох
yd Жилийг тооцохгүйгээр оны эхнээс өдрөөр тооцох
md Жил, сарыг тооцохгүйгээр өдрөөр тооцох
ym Жилийг тооцохгүйгээр бүрэн сараар тооцох

Жишээ
Ажилласан жилийг 10 жил 5 сар 20 өдөр гэсэн хэлбэрээр гаргая гэвэл

=DATEDIF(A1,A2,"y") & " жил " & DATEDIF(A1,A2,"ym") & " сар " & DATEDIF(A1,A2,"md") & " өдөр" гэсэн томьёог ашиглана.

Нийт хэдэн өдөр ажилласныг тооцно гэвэл =DATEDIF(A1,A2,"d")
Энд A1,A2 нүдэнд ажилд орсон, ажлаас халагдсан огноо байна.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Нэгдсэн хүснэгтээр тайлан үүсгэх

MS Excel -ийн хүчирхэг хэрэгслүүдийн нэг бол яах аргагүй нэгдсэн хүснэгт буюу pivot table юм. Энэхүү гоё хэрэгслийг манай хэрэглэгчид…

Нээгдсэн тоо : 152

Name manager

Нэрийг засварлах Excel 2007 -д Name Manager -ийг ашиглан нэрийн холбоос, тайлбар, нэр зэргийг засварлах ажиллагааг амархан хийнэ. Хүснэгтийн нэрийг…

Нээгдсэн тоо : 1400

Хүснэгтийг засварлах

Хүснэгттэй ажиллах явцад шинээр мөр багана оруулах, ашиглахгүй болсон мөр баганы устгах зэрэг ажлууд их гардаг. Хүснэгтэд мөр нэмэх ба…

Нээгдсэн тоо : 856

Сонгогдсон элемент нь хасагдах сонголт

Бодлого. Ажилчдын нэрсээр жижүүрийн томилгооны хүснэгтийг бөглөх хэрэгтэй гэе. Гэхдээ ажилчдын жижүүрт гарах ээлжийн тоо хязгаартай. Хүснэгтийг бөглөх боломжит арга…

Нээгдсэн тоо : 713