Шатруудын нүүдэл

Өөр нэртэй шатрууд хөлөг дээр өөр өөрөөр нүүдэг. Шатруудын нүүдлүүдийг авч үзье.

Ноён

Ноён өөрийн байгаа нүдний зэргэлдээ орших нүднүүд рүү босоо, хэвтээ, диагналаар гэх мэтээр бүх чиглэлд нүүх эсвэл эсрэг талын шатруудыг идэх замаар шилжинэ. Нүүдэл хийхдээ зөвхөн ганц нүдээр л шилжилт хийдэг.
Шатар тоглох үед Ноёнг иднэ гэсэн ойлголт байдаггүй. Ноён нь эсрэг талын шатруудын хяналтанд байгаа нүдэнд шилжих боломжгүйн дээр эсрэг талын өөр шатрын хамгаалалтанд байгаа шатрыг идэж болохгүй.
Зурагт үзүүлсэн байрлалд цагаан ноён цэгээр тэмдэглэсэн 6 нүдний аль нэгэнд л нүүж болно. Учир нь e4 нүд нь хар ноёны харин e2 нүд нь хар тэмээний хяналтанд (хөл дээр) байгаа болно. Хар ноёны хувьд c5, e5 цагаан тэмээний хөлтэй, e4 цагаан ноёны хөлтэй, e6 цагаан тэрэгний хөлтэй тул ноён зөвхөн c6, d4 нүдэнд л нүүх боломжтой. Цагаан тэмээг цагаан тэрэг хамгаалж байгаа учраас түүнийг хар ноён идэж болохгүй ба c4 нүдэнд өөрийн тэмээ байрлаж байгаа тул нүүдэл хийх боломжгүй. 
 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Захын хүүнүүд

Квадратын дүрэмийн тухай 2 хичээлд үндсэндээ хүү өөрийн шатруудын тусламжгүйгээр бэрс гарах оролдлого хийх талаар үзсэн. Практикт нүүргүй хүүнд өрсөлдөгч…

Нээгдсэн тоо : 790

Байрлалын тэмцлийн аргуудыг ашиглах

Сайтын шатрын хичээл хэсэгт А.Нимцовичийн "Миний систем" номноос материалуудыг нийтэлж байгаа бөгөөд энэ удаа Байрлалын тэмцлийн арга материалд дурдсан аргуудыг…

Нээгдсэн тоо : 353

Байрлалын тоглолтын утга

Энэ нийтлэлээр Нимцовичийн "Миний систем" номын хоёрдугаар хэсэг буюу байрлалын тоглолт хэсэг эхлэж байгаа юм. Өмнөх нийтлэлүүдээр шатрын стратегийн элементүүдийн…

Нээгдсэн тоо : 189

Төвийн төлөөх тэмцэл

Өмнө нь бид хөлгийн d4, d5, e4, e5 нүднүүдээр бүтсэн квадратыг төв гэж нэрлэдгийг мэдсэн. (1-р диаграм) Шатарт төвийн утга…

Нээгдсэн тоо : 829