Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Вектор тооцоололын үндсүүд

Вектор тооцоололын үндсүүд

Хавтгай буюу огторгуйд байрлах хоёр цэгийг холбосон чиглэл бүхий хэрчмийг вектор гэнэ. Векторыг голдуу жижиг үсэг эсвэл эхлэл төгсгөлийн цэгүүдээр тэмдэглэж дээр нь зураас тавьдаг.
Жишээ нь A цэгээс B цэг рүү чиглэсэн векторыг эсвэл гэж тэмдэглэнэ.
векторуудыг эсрэг вектор гэнэ. Тэгвэл болно.
Эхлэл төгсгөлийн цэг нь давхцаж байгаа векторыг тэг вектор гэдэг бөгөөд 0 эсвэл гэж тэмдэглэнэ.
Векторыг үзүүлж байгаа AB хэрчмийн уртыг векторын урт /модуль/ /тэмдэглэгээ |a| / гэнэ.
Хэрвээ векторуудын чиглэл заасан хэрчмүүд паралел шулуун дээр байвал тэдгээрийг коллинар вектор гэдэг. a, b векторуудыг коллинар гэдгийг a||b гэж тэмдэглэнэ.
Гурав ба түүнээс дээш векторууд нэг хавтгайд оршиж байвал тэдгээрийг комплинар вектор гэнэ.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Логарифм тэгшитгэлийг бодох

Энэ хичээлээр логарифм тэгшитгэлүүдийг бодох аргуудын талаар авч үзнэ. Хувьсагч утга нь логарифмын тэмдэгт байрлах тэгшитгэлийг логарифм тэгшитгэл гэдэг. Жишээ…

Нээгдсэн тоо : 8082

Модул гэж юу болох

Модултай тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш, илэрхийллүүдээс сурагчид их айдаг. Модул тийм ч аймшигтай зүйл биш зүгээр л сургуульд түүнийг сайн тайлбарлан…

Нээгдсэн тоо : 3988

Математикийн томьёог зөв тогтоох

Математикийн бодлого бодоход томьёонууд чухал үүрэгтэй гэдгийг бүгд мэддэг. Ерөнхий боловсролын сургуулийн математикийн хичээлийн агуулгад хамаарагдах томьёонууд нилээд олон тооны…

Нээгдсэн тоо : 2321

Функцын хязгаар

x нь a д тэмүүлэх үед дурын ε>0 хувьд нөхцлийг хангах ε тооноос хамаарсан δ(ε) тоо олдож байвал L тоог…

Нээгдсэн тоо : 3325