Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Магадлалын тодорхойлолт үндсэн шинжүүд

Магадлалын тодорхойлолт үндсэн шинжүүд

Магадлалын аксиом тодорхойлолт

Эгэл үзэгдлүүдийн олонлог E өгөгдсөн ба үзэгдэл бүрт :

  • P(A)≥0
  • хос харш үзэдлүүдийн хувьд:  тэнцэл биелнэ,
  • P(E)=1

харгалзсан цорын ганц P(A) тоо байна гэж үзье. Тэгвэл E олонлогийн үзэгдлүүдэд магадлал байна. P(A) тоог A үзэгдлийн магадлал гэж хэлнэ.

Магадлалын сонгодог тодорхойлолт

Эгэл үзэгдлүүдийн олонлог E нь N ижил боломжит элементээс бүрдсэн гэе. Үзэгдлүүд дотор A үзэгдэлд тохиромжтой n үзэгдэл байвал P(A)=n/N тоог A үзэгдлийн магадлал гэдэг.

Магадлалын үндсэн шинжүүд

Эгэл үзэгдлүүдийн олонлог E өгөгдсөн ба E гийн үзэгдлүүдэд магадлал P тодорхойлогдсон гэе. Тэгвэл:

  • хэрвээ
  • дурын
  • дурын
  • дурын

байна.

Нөхцөлт магадлал. Үзэгдлийн тусгаар байдал

B үзэгдэл тохиолдоход A үзэгдэл гарах магадлалыг A үзэгдлийн нөхцөлт магадлал гэх бөгөөд дараах томьёогоор тодорхойлогдоно.

, энд

Хэрвээ бол үзэгдлүүдийг хамааралгүй гэнэ. Эсрэг тохиолдолд A, B үзэгдлүүдийг хамааралтай гэнэ.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Векторын төрлүүд

Вектортой холбоотой бодлого сурагчдад нилээд хүндрэл учруулдаг. Учир нь тухайн сэдвийг дунд сургуульд маш өнгөцхөн байдлаар үзээд өнгөрдөгтэй холбоотой байх.…

Нээгдсэн тоо : 573

Аравтын бутархайн үйлдлүүд

Аравтын бутархайг үржүүлэх.Эхлээд бутархайг аравтын таслалыг тооцохгүйгээр бүхэл тоон адилаар үржүүлнэ. Гарсан үржвэрийн аравтын орон нь үржигдхүүнүүдийн аравтын орнуудын нийлбэртэй…

Нээгдсэн тоо : 1178

Шаар /бөмбөлөг/

Бөөрөнхий гадаргуу гэдэг нь огторгуйд байрлах O гэсэн нэг цэгээс ижил зайд орших цэгүүдийн олонлог / цэгийн геометр байрлал /…

Нээгдсэн тоо : 3172

Гайхамшигт хязгаарыг ашиглах

Хязгаарыг бодох аргууд сэдвээр дахин нэг хичээлийг танилцуулж байна. Энд бид хязгаарыг бодоход гайхамшигт хязгаарыг хэрхэн ашиглах талаар авч үзэх…

Нээгдсэн тоо : 9227