Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Цэг. Дугуй ба тойрог

Цэг. Дугуй ба тойрог

Цэг

Цэгүүдийн геометр байрлал. – энэ нь өгөгдсөн тодорхой нөхцлийг хангах бүх цэгийн олонлог.

Жишээ 1
Дурын хэрчмийн дундажид буулгасан перпендикуляр нь энэ хэрчмийн төгсгөлүүдээс ижил зайд орших цэгүүдийн геометр байрлал / бүх цэгийн олонлог / юм. PO  AB ба  AO = OB гэе

Тэгвэл дундажийн перпендикуляр дээрх дурын P цэг нь AB хэрчмийн төгсгөлүүд A , B ээс d тэй тэнцүү ижил зайд байна.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Анхны ба зохиомол тоо

Анхны ба зохиомол тоо0 ба 1 -ээс бусад бүх бүхэл тоо дор хаяж 2 / 1 болон тухайн тоо өөрөө…

Нээгдсэн тоо : 8921

Энгийн бутархайн үйлдлүүд

Бутархайг өргөтгөх.Бутархайн хүртвар ба хуваарийг 0 -ээс ялгаатай тоогоор үржүүлбэл бутархайн утга өөрчлөгдөхгүй. Энэ хувиргалтыг бутархайг өргөтгөх гэнэ. Жишээ ньБутархайг…

Нээгдсэн тоо : 1330

Тригнометрийн тэгшитгэлийг бодох аргууд II

Энэ нийтлэлээр элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хүрээнд ирдэг тригнометрийн бодлогуудаас арай хүндэвтэр тэгшитгэлүүд, тэдгээрийг бодох аргуудын талаар авч үзэцгээе. Ийм төрлийн…

Нээгдсэн тоо : 843

Порпорц

ПорпорцПорпорц гэдэг нь хоёр харьцааны тэнцэл юм. порпорцоос ad=bc / диагнолд байрлах гишүүдийн үржвэр тэнцүү / гарна. Мөн түүнчлэн ad=bc…

Нээгдсэн тоо : 1745