Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Цэг. Дугуй ба тойрог

Цэг. Дугуй ба тойрог

Цэг

Цэгүүдийн геометр байрлал. – энэ нь өгөгдсөн тодорхой нөхцлийг хангах бүх цэгийн олонлог.

Жишээ 1
Дурын хэрчмийн дундажид буулгасан перпендикуляр нь энэ хэрчмийн төгсгөлүүдээс ижил зайд орших цэгүүдийн геометр байрлал / бүх цэгийн олонлог / юм. PO  AB ба  AO = OB гэе

Тэгвэл дундажийн перпендикуляр дээрх дурын P цэг нь AB хэрчмийн төгсгөлүүд A , B ээс d тэй тэнцүү ижил зайд байна.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бутархайг хураах нь

Математикийн бодлого бодох яагаад хүнд байдаг вэ? гэвэл энд бүх зүйлийг ямар нэгэн алдаа гаргахгүй хийх хэрэгтэй болдог. Алдаа гаргавал…

Нээгдсэн тоо : 2920

Магадлалын бодлогыг бодох I

ЭЕШ-нд магадлалтай холбоотой бодлого тогтмол ирсэн байдаг. Сэдэв нь шалгуулагчид нилээд асуудал үүсгэдэг нь магадлалын талаарх ойлголт дутуу байдагтай холбоотой.…

Нээгдсэн тоо : 3237

Хавтгай дүрсүүдийн талбай

Энэ хэсэгт бид хавтгай дүрсийн талбайг олоход өргөн хэрэглэдэг томьёонуудыг авч үзнэ.Квадрат /Зур. 58/ a - тал , d -…

Нээгдсэн тоо : 2209

Координат. Функцийг графикаар илэрхийлэх

Координат.Координат. Хоёр перпендикуляр XX’, YY’  /Зур. 1/ шулуунууд декарт координат гэж нэрлэгддэг координатын системийг үүсгэнэ. XX’, YY’  шулуунуудыг координатын тэхнлэгүүд,…

Нээгдсэн тоо : 910