Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Уламжлалыг тооцох

Уламжлалыг тооцох

Уламжлал гэж юу болох, түүнийг хэрхэн олох, бодлогод яаж ашиглах зэрэг нь сурагчдад томоохон асуудал үүсгэдэг. Уламжлал нь математик анализын үндсэн ойлголтуудын нэг бөгөөд интегралын хамтаар мат анализд голлох байр суурийг эзэлдэг. Уламжлалыг сайн ойлгосноор их дээд сургуулийн дээд тооны хичээлүүдэд сайн сурах үндэс болохоос гадна элсэлтийн ерөнхий шалгалтын материалд хүндэд тооцогдох бодлогуудыг бодох суурь болно. Элсэлтийн шалгалтанд функцын өсөх буурах үеийг олох, хамгийн их болон бага утгыг тооцох, функцийн графикийн шүргэгчийг олох, функцийн уламжлалыг олох гэх мэтийн олон төрлийн бодлогуудыг уламжлал ашиглан бодоход хүрдэг. Иймд хичээлийн материалыг сайн ойлгон авснаар та элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд дор хаяад 2-3 хүндхэнд тооцогдох бодлогыг амжилттай бодох боломжтой болох юм. Хичээлийг үзэж эхлэхийн өмнө Хязгаарыг ойлгох нь хичээлийг сайн үзээд бүрэн хэмжээнд ойлгосон байхыг чухалчлан зөвлөх байна. Учир нь уламжлал гэдэг бол хязгаар юм шүү дээ.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тэгшитгэл

Тоон болон үсгэн илэрхийллүүд нь « = » тэмдгээр холбогдож байвал тэдгээрийг тэнцэл үүсгэлээ гэнэ. Дурын тоон тэнцэл мөн түүнчлэн…

Нээгдсэн тоо : 995

Арифметикийн үйлдлүүд

Натурал тоо. Тоон цуваа. Бүхэл тоо.Натурал тоо нь хүн, амьтан, шувуу, багаж зэвсэг зэрэг төрөл бүрийн зүйлсийг тоолдог болсноор маш…

Нээгдсэн тоо : 11295

Шулуун болон хавтгайн паралел ба перпендикуляр шинжүүд

Шулуун ба хавтгайн паралел байх шинжүүд Хавтгайд үл орших шулуун нь хавтгай дээр байгаа ямар нэгэн шулуунтай паралел байвал энэ…

Нээгдсэн тоо : 2600

Тригнометрийн тэнцэл биш

Тригнометрийн тэнцэл бишийг бодохдоо алгебрын тэнцэл бишийн шинжүүд болон төрөл бүрийн тригнометрийн хувиргалт, томьёонуудыг ашиглана. Тригнометрийн тэнцэл бишийг бодоход нэгж…

Нээгдсэн тоо : 912