Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Тоон цувааны хязгаар

Тоон цувааны хязгаар

Тоон дараалал

Натурал тоон цувааг авч үзье.

1, 2, 3, … ,n-1, n, …

Энэ цувааны тоо бүрийг тодорхой дүрмийн дагуу ямар нэгэн un тоогоор соливол шинэ тоон цуваа үүснэ.
тэмдэглэгээ

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Лопиталын дүрэм

үед a цэгийн орчимд дифференциалчлагддаг f(x), g(x) функцуудын хувьд эсвэл, эсвэл хязгаар байна.нөхцлүүд биелж байвал байна.

Нээгдсэн тоо : 2938

Дурын өнцөгийн тригнометрийн функц

Тригнометрт дурын өнцгийн / хурц, мохоо, эерэг, сөрөг / хувьд үнэн байх дүрмийг гаргахын тулд нэгж тойрогийг байгуулах хэрэгтэй. Өөрөөр…

Нээгдсэн тоо : 874

Үржвэрээр задлах

Ямарч зохиомол тоог анхны тоон үржвэр хэлбэрээр бичиж болдог.Жишээ нь48 = 2 · 2 · 2 · 2 · 3,…

Нээгдсэн тоо : 1966

Тойргийн өнцгүүд

Тойргийн элементүүд хичээлд тойрогтой холбоо бүхий ухагдхуунуудын талаар авч үзсэн бол энэ хичээлээр тойргийн элементүүдээр үүсгэгдэх өнцгүүдийн тухай үзье. Сэдвийг…

Нээгдсэн тоо : 661