Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Санамсаргүй хэмжэгдхүүн

Санамсаргүй хэмжэгдхүүн

Хувьсах хэмжигдхүүн нь туршилтын үр дүнд тодорхой магадлалтайгаар бодит утга авч байвал түүнийг санамсаргүй гэж нэрлэнэ. Хэрвээ сөрөг биш X хувьсагчийг pi магадлалтайгаар xi утгыг авах харгалзааг тодорхойлох

функц байвал X санамсаргүй хэмжигдхүүнийг дискрет гэдэг.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Биетийн өнцөгүүд

Битүүрсэн чиглүүлэгчтэй шовгор гадаргуун зурвасаар хязгаарлагдсан огторгуйн хэсгийг биетийн өнцөг гэнэ. Биетийн өнцөг нь бөөрөнхий гадаргуун (ABCDEF) /Зур. 98/ хэсгээр…

Нээгдсэн тоо : 844

Бодлого бодож сурах нь II

Бид өмнөх хичээлийн сүүлд 3ax+9x-8x-24 илэрхийллийг үржвэрт задлах гээд ерөнхий үржигдхүүн олохгүй мухардал орсон билээ. Аргуудыг дарааллынх нь дагуу хэрэглэхийг…

Нээгдсэн тоо : 1111

Урвуу ба төвөгтэй функцууд

Урвуу функц Хэрвээ аргумент ба функцийн үүргийг соливол y ээс хамаарсан x функц болно. Энэ тохиолдолд урвуу функц гэсэн ойлголт…

Нээгдсэн тоо : 1567

Иррационал тоо

Иррационал тоо -г рационал тоо шиг m/n /энд m , n - бүхэл тоонууд/ хэлбэрийн хураагдахгүй энгийн бутархай байдлаар илэрхийлж…

Нээгдсэн тоо : 2895