Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Санамсаргүй хэмжэгдхүүн

Санамсаргүй хэмжэгдхүүн

Хувьсах хэмжигдхүүн нь туршилтын үр дүнд тодорхой магадлалтайгаар бодит утга авч байвал түүнийг санамсаргүй гэж нэрлэнэ. Хэрвээ сөрөг биш X хувьсагчийг pi магадлалтайгаар xi утгыг авах харгалзааг тодорхойлох

функц байвал X санамсаргүй хэмжигдхүүнийг дискрет гэдэг.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тодорхой бус интегралыг бодох

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт дээр тодорхой бус интегралыг олох бодлогууд ирсэн байдаг. Гэхдээ ийм төрлийн бодлого цөөн тооны байдаг ч ЕБС-ийн…

Нээгдсэн тоо : 1391

Тригнометрийн томьёонууд

Гаргалтын томьёоЭдгээр томьёог 90° их өнцгийн тригнометрийн функцийн тоон утгыг олох; Энгийн илэрхийэл болгож хувиргалт хийхэд; 360° их болон сөрөг…

Нээгдсэн тоо : 12840

Өнцөг

O гэсэн нэг цэгээс / өнцгийн орой / гарсан OA , OB хоёр цацрагаас / өнцгийн талууд / үүссэн геометрийн…

Нээгдсэн тоо : 989

Бутархайг хувиргах

Аравтын бутархайг энгийн бутархай болгохдоо аравтын таслалын ардах тоог хүртвэр болгоод 10-ын n зэргийг хуваарь болгоно. n нь аравтын орны…

Нээгдсэн тоо : 1273