Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Логарифмыг ойлгох нь

Логарифмыг ойлгох нь

Логарифм бол ЕБ сургуулийн математикийн хичээлийн хүндхэн сэдэвт ордог. Гэхдээ ерөнхий ойлголтыг зөв авсан байхад сэдэв нь тийм хүнд биш гэдгийг та энэхүү хичээлийг үзээд мэдрэх болно. Гол зүйл бол логарифмын үндсэн тодорхойлолт, түүнийг хэрхэн тооцоход л байгаа юм. Үүнийг сайн ойлгосон байхад цаашид логарифм илэрхийлэл, тэгшитгэл, тэнцэтгэл бишүүдийг бодоход онцын хүндрэл гарах ёсгүй. Логарифмын бодлогуудыг математикийн бүхий л илэрхийлэл, тэгшитгэл, тэнцэтгэл бишүүдийг боддог ерөнхий аргачлалын дагуу тэдгээрийг эхлээд хялбарчлан энгийн хэлбэрт оруулаад эцэст нь үндсэн тодорхойлолтыг ашиглан боддог. За ингээд логарифм гэж юу болохыг ойлгоцгооё.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тэгшитгэлийг графикаар бодох

Дурын нэг болон хоёр үл мэдэгдэгчтэй тэгшитгэл, тэгшитгэлийн системүүдийг функцын графикаар ойролцоогоор бодож болдог. Хоёр үл мэдэгдэгчтэй тэгшитгэлийн системийг бодохдоо…

Нээгдсэн тоо : 849

Тэнцэл биш

(>) их , (<) бага , (≥) их буюу тэнцүү , (≤) бага буюу тэнцүү тэмдгүүдийн аль нэгээр холбогдсон тоон…

Нээгдсэн тоо : 895

Бодлого бодож сурах нь I

Бодлого бодохыг юу гэж ойлгох вэ? Бидний ихэнх нь бодлогыг ухаантай хүмүүс л боддог гэж ойлгоод байдаг. Математикийн шинжлэх ухаанд…

Нээгдсэн тоо : 3369

Тригнометрийн функцуудын тэмдэг

Олон төрлийн бодлого, хувиргалт хийхэд тригнометрийн өнцөг хаана аль үед байрлаж байгаагаас хамааран тэдгээрийн тэмдгийг тооцох хэрэгтэй болдог. Иймээс тригнометрийн…

Нээгдсэн тоо : 974