Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Логарифмыг ойлгох нь

Логарифмыг ойлгох нь

Логарифм бол ЕБ сургуулийн математикийн хичээлийн хүндхэн сэдэвт ордог. Гэхдээ ерөнхий ойлголтыг зөв авсан байхад сэдэв нь тийм хүнд биш гэдгийг та энэхүү хичээлийг үзээд мэдрэх болно. Гол зүйл бол логарифмын үндсэн тодорхойлолт, түүнийг хэрхэн тооцоход л байгаа юм. Үүнийг сайн ойлгосон байхад цаашид логарифм илэрхийлэл, тэгшитгэл, тэнцэтгэл бишүүдийг бодоход онцын хүндрэл гарах ёсгүй. Логарифмын бодлогуудыг математикийн бүхий л илэрхийлэл, тэгшитгэл, тэнцэтгэл бишүүдийг боддог ерөнхий аргачлалын дагуу тэдгээрийг эхлээд хялбарчлан энгийн хэлбэрт оруулаад эцэст нь үндсэн тодорхойлолтыг ашиглан боддог. За ингээд логарифм гэж юу болохыг ойлгоцгооё.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тригнометрийн энгийн тэгшитгэлийг бодох

Тригнометрийн ямарч түвшингийн тэгшитгэлүүд эцэстээ тригнометрийн энгийн тэгшитгэлийн бодолтонд шилждэг. Иймд тригнометрийн энгийн тэгшитгэлийг бодож сурсан байх нь зайлшгүй хэрэгтэй.…

Нээгдсэн тоо : 980

Төстэй гурвалжин

Геометрийн бодлогод гурвалжны төстэй чанарыг ашиглах нь ихээр тохиолдоно. Иймээс бид энэ хичээлээр гурвалжны төстэй чанарын талаар авч үзэх болно.…

Нээгдсэн тоо : 787

Бодлого бодож сурах нь III

Өмнөх хичээлүүдээр бид ерөнхий үржигдхүүнийг хаалтнаас гаргах, бүлэглэх гэсэн хоёр аргыг сурсан. Энэ удаа үржүүлэхийн хураангуй томьёог ашиглах хүчирхэг аргатай…

Нээгдсэн тоо : 963

Арифметик ба геометр прогресс

Натурал тоон цувааг авч үзье. 1, 2, 3, … ,n-1, n, … Энэ цувааны тоо бүрийг тодорхой дүрмийн дагуу un…

Нээгдсэн тоо : 3112