Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Логарифмыг ойлгох нь

Логарифмыг ойлгох нь

Логарифм бол ЕБ сургуулийн математикийн хичээлийн хүндхэн сэдэвт ордог. Гэхдээ ерөнхий ойлголтыг зөв авсан байхад сэдэв нь тийм хүнд биш гэдгийг та энэхүү хичээлийг үзээд мэдрэх болно. Гол зүйл бол логарифмын үндсэн тодорхойлолт, түүнийг хэрхэн тооцоход л байгаа юм. Үүнийг сайн ойлгосон байхад цаашид логарифм илэрхийлэл, тэгшитгэл, тэнцэтгэл бишүүдийг бодоход онцын хүндрэл гарах ёсгүй. Логарифмын бодлогуудыг математикийн бүхий л илэрхийлэл, тэгшитгэл, тэнцэтгэл бишүүдийг боддог ерөнхий аргачлалын дагуу тэдгээрийг эхлээд хялбарчлан энгийн хэлбэрт оруулаад эцэст нь үндсэн тодорхойлолтыг ашиглан боддог. За ингээд логарифм гэж юу болохыг ойлгоцгооё.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Өнцөгийн радиан ба градус хэмжээ

Бид хавтгайн геометрт нумын урт l, радиус r ба харгалзах өнцөг α -нууд нь α=l/r гэсэн харьцаатай байдгийг үзсэн. Энэ…

Нээгдсэн тоо : 3108

Дурын өнцөгийн тригнометрийн функц

Тригнометрт дурын өнцгийн / хурц, мохоо, эерэг, сөрөг / хувьд үнэн байх дүрмийг гаргахын тулд нэгж тойрогийг байгуулах хэрэгтэй. Өөрөөр…

Нээгдсэн тоо : 832

Хязгаарыг ойлгох нь

ЕБС-ын ахлах ангид математик анализын эхлэл болох хязгаар, уламжлал, интеграл зэрэг сэдвүүдийг эхлэл байдлаар үздэг. Эдгээр сэдвүүдийг сайн ойлгох нь…

Нээгдсэн тоо : 1718

Бодлого бодож сурах нь II

Бид өмнөх хичээлийн сүүлд 3ax+9x-8x-24 илэрхийллийг үржвэрт задлах гээд ерөнхий үржигдхүүн олохгүй мухардал орсон билээ. Аргуудыг дарааллынх нь дагуу хэрэглэхийг…

Нээгдсэн тоо : 1173