Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Тригнометрийн илэрхийллийг хялбарчлах II

Тригнометрийн илэрхийллийг хялбарчлах II

Тригнометрийн илэрхийллийг хялбарчлах аргууд, тэдгээрт ашиглах томьёонуудын талаарх хичээлээ үргэлжлүүлье. Тригнометрийн илэрхийллийг хялбарчлах арга техникийг сураагүй бол тригнометрийн тэгшитгэл, тэнцэтгэл бишийг бодох тухай яриад ч хэрэггүй. Тригнометр сэдэв нилээд олон тооны их төстэй хэлбэрийн томьёонуудтай байдаг нь тэдгээрийг цээжлэх, ашиглахад хүндрэлтэй байдал үүсгэх талтай.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Энгийн функцүүд ба тэдгээрийн графикууд

Порпорционал хэмжээнүүд.Хэрвээ x ба y хувьсагчид шууд порпорционал бол тэдгээрийн хоорондын функционал хамаарал ньy=kxтомьёогоор илэрхийлэгдэнэ. Энд k - тогтмол хэмжээ.…

Нээгдсэн тоо : 916

Тэгш өнцөгт гурвалжингийн бодолт

Хоёр талаар нь бодох.Тэгш өнцөгт гурвалжны хоёр тал нь өгөгдсөн тохиолдолд гуравдахь талыг Пифагорын томьёогоор тооцож олно. Хурц өнцгийг ямар…

Нээгдсэн тоо : 5648

Олон талт. Призм, паралелпипед, пирамид.

Олон өнцөгт хавтгайн хэсгүүдээс бүрдсэн биетийг олон талт гэнэ. Эдгээр олон өнцөгтийг талууд, тэдгээрийн талуудыг ирмэгүүд, оройнуудыг нь олон талтын…

Нээгдсэн тоо : 2403

Лопиталын дүрэм

үед a цэгийн орчимд дифференциалчлагддаг f(x), g(x) функцуудын хувьд эсвэл, эсвэл хязгаар байна.нөхцлүүд биелж байвал байна.

Нээгдсэн тоо : 2638