Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Тригнометрийн илэрхийллийг хялбарчлах II

Тригнометрийн илэрхийллийг хялбарчлах II

Тригнометрийн илэрхийллийг хялбарчлах аргууд, тэдгээрт ашиглах томьёонуудын талаарх хичээлээ үргэлжлүүлье. Тригнометрийн илэрхийллийг хялбарчлах арга техникийг сураагүй бол тригнометрийн тэгшитгэл, тэнцэтгэл бишийг бодох тухай яриад ч хэрэггүй. Тригнометр сэдэв нилээд олон тооны их төстэй хэлбэрийн томьёонуудтай байдаг нь тэдгээрийг цээжлэх, ашиглахад хүндрэлтэй байдал үүсгэх талтай.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Функц ба график

Тогтмол ба хувьсагчМатематикт тогтмол ба хувьсах утгагууд гэж байдаг. Хувьсах утга нь бодлогын нөхцлөөс хамаарч өөрчлөгдөж байдаг бол тогтмол утга…

Нээгдсэн тоо : 880

Тэнцэл бишийг бодох ба батлах

Тэнцэл бишийн баталгааТэнцэл бишийг батлах хэд хэдэн арга байдаг. Эдгээрийг   / энд a эерэг тоо / жишээн дээр авч…

Нээгдсэн тоо : 979

Бодлого бодож сурах нь IV

Илэрхийллийг үржигдхүүнд задлах 4 дэх аргад квадрат гурван гишүүнтийг задлах ордог тухай бид Бодлого бодож сурах нь I хичээлд дурдсан…

Нээгдсэн тоо : 1598

Хувиргалтын (гаргалтын) томьёонууд

Тригнометрийн хувиргалт, тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш гээд тригнометрийн бодлогод хувиргалтын томьёонуудыг өргөнөөр ашигладаг. Эдгээр томьёонууд нилээд олон тооны дээр өөр хоорондоо…

Нээгдсэн тоо : 1023