Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Үйлдлийн чанарууд

Үйлдлийн чанарууд

Үйлдлийн дараалал. Хаалт

Үйлдлүүдийн үр дүн нь тэдгээрийн дарааллаас хамаардаг.

Жишээ.  8 – 3 + 4 = 9

Хэрвээ эхлээд 3 дээр 4 -г нэмээд гарсан нийлбэрийг 8 аас хасвал 1 гарна. Иймд зөв үр дүн гаргахын тулд тодорхой үйлдлийн дараалал тогтоосон байх шаардлагатай. Ямар дараалалаар үйлдлийг хийхийг хаалтын тусламжтайгаар тогтоож өгдөг. Хэрвээ бичлэгт хаалт оролцоогүй тохиолдолд үйлдлүүд доорхи дарааллаар хийгдэнэ.

  1. Зэрэг дэвшүүлэх , язгуураас гаргах
  2. Үржүүлэх , хуваах
  3. Нэмэх , хасах
 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тригнометрийн тэгшитгэлийн систем

Тригнометрийн тэгшитгэлийн системийг бодохдоо алгебрын / солих, орлуулах, хураах г.м / аргуудаас гадна тригнометрийн томьёо болон хувиргалтын аргуудыг ашиглана. Жишээ…

Нээгдсэн тоо : 1069

Гурвалжны үндсэн харьцаанууд

Тэмдэглэгээ a, b, c - талууд, A, B, C - өнцгүүд, p=(a+b+c)/2 - хагас периметр, h - өндөр, S -…

Нээгдсэн тоо : 4363

Комбинаторик. Ньютоны бином

Сэлгэмэл гэсэн n ширхэг ялгаатай элементийг авъя. Зөвхөн байрыг нь солих замаар бүх боломжит хувилбарыг гаргая. Ингэхдээ хувилбар болгонд n…

Нээгдсэн тоо : 4640

Шаар /бөмбөлөг/

Бөөрөнхий гадаргуу гэдэг нь огторгуйд байрлах O гэсэн нэг цэгээс ижил зайд орших цэгүүдийн олонлог / цэгийн геометр байрлал /…

Нээгдсэн тоо : 3197