Нүүр » Бусад хичээлүүд » Шатрын хичээлүүд » Нүүргүй хүүг хаах дүрэм хүүний гинжид шилжих

Нүүргүй хүүг хаах дүрэм хүүний гинжид шилжих

А. Нимцовичийн "Миний систем" номны хүүний гинж бүлгийн ээлжит нийтлэлийг хүргэж байна. Хүүний гинжний талаар сайн ойлгон авах нь таны тоглолтын түвшинг эрс нэмэгдүүлэх болно гэдгийг тэмдэглэе. Энэ удаагийн сэдэв бол Нүүргүй хүүг хаах дүрэм хүүний гинжид шилжих. Хүүний гинжид солилцох маневрыг хэрэглэх.
Өрсөлдөгчийн хүүний урагшлалтыг зогсоосон ямар ч шатрыг хаагч гэж үзэх хэрэгтэйг бид мэднэ. Гэсэн хэдий ч Нимцович 1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 -ын дараа d4, e6 хүүнүүдийг ердийн хаагч шатрууд гэж үзэх хандлагатай гэсэн. Үүнийгээ хүмүүс хүүг хаагч шатар гэж харж дасаагүйтэй холбоотой гэжээ.

Хүүний талаар хаагдсан байлдааны нэгж харин хаагчийн дүрд боднуудын талаар дандаа ярьдаг. Энэ бол зөв. Гэхдээ хүүний гинжийг бүрдүүлэгч хүү өөрийн үүргээр бусад хүүнүүдээс ялгарах онцгой утгатай болдог. Иймээс хүүний гинжид орсон хүүг бодны адилаар хаагч гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх бүрэн үндэслэлтэй. Ийм дүгнэлтэд хүрснээр бидний мэдэх хаагчийн нүд дээр солилцооны маневрыг хүүний гинжид хэрэглэх гээд оролдоё. Ийм солилцоо хаагчийн нүдэнд гарч ирэх шинэ хаагч өмнөхөөсөө сул үед л үндэслэлтэй байдаг. Энэ нь ч хүүний гинжид хүчинтэй хэвээр. Жишээ нь 1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5! 4. Мc3. Хар d4 хаагч хүүг өөр хаагч буюу бэрсээр солих гэж оролдож болно. Үнэхээр 4. ... cxd4 5. Бxd4 Мc6 -гийн дараа бэрс муу хаагч гэдэг нь харагдана. Иймээс d4 дээрх солилцоо зөв. Бэрсний хаагч нүдийг авч үлдэхээр 6. Тb5 гэвэл 6. ... Тd7 7. Тxc6 b7xc6 гээд төвд хөдөлгөөн сайтай хүүний бөөгнөрөл, хоёр тэмээтэй харын байрлал илүү болно.
Эсрэгээрээ 1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Мc6 5. Тe3 тохиолдолд d4 дээрх солилцоо сулхан. 5. ... cxd4 (5. ...  Бb6 илүү) дараа 6. Тxd4. Тэмээ маш тогтвортой хүчтэй хаагч. Хар цааш солилцоог 6. ... Мxd4 7. Бxd4 Мe7 8. Мf3 Мc6 9. Бf4 гэж хийн хаагч шатрыг холдуулсан ч g8 -ын морь c6 -д орох гэж хоёр нүүдэл заран хугацаа алдана. Энэ хувилбарт цагаан шатрууд өрсөлдөгчийн ноёнг дайрахад тохиромжтой бас төвд хүчтэй нөлөөлөх сайн байрлал эзлэх тул цагааны байрлал илүү. Жишээ нь 9. ... f6 (цагааны хүүний гинжийг устгаж дуусахаар) гэвэл 10. Тb5 a6 11. Тxc6+ bxc6 12. O-O гээд хар e6 хүүг хэзээ ч хөдөлгөөнд оруулж чадахгүйд хүрнэ. Яагаад гэвэл f6xe5 тохиолдолд цагаан Мxe5 -аар e5 нүдийг эзэлнэ.  
Дээр дурдсан зүйлүүд хүүний гинжний мөн чанарын талаарх бидний ойлголтыг гүнзгийрүүлнэ. Энэ гинжин дэх ямар нэгэн солилцоо өрсөлдөгчийн хүчтэй хаагчийг илүү сулхнаар солих эрмэлзлэл шингэсэн байдаг. Энэ тал дээр бидний мэдрэмж их тус үзүүлэх ёстой. Тохиолдол бүрд хаагч шатар хүчтэй, сул, уян хатан эсхүл бага хөдөлгөөнтэй гэх мэтээр судлан үзэх хэрэгтэй. Ингэснээр бидний асуудлыг ихээхэн хөнгөлж өгнө.

Дараах байрлалыг аваад үзье. Цагаанд хойшлуулашгүй шийдэх асуудал бол d4 ба e5 нүднүүдийг бат бэх, удаан хугацаагаар эзэмшихэд оршино. Энэ зорилгод 1. Мd2 эсхүл 1. Бc2 нүүдлүүдийн аль нь илүү вэ?
Хэдийгээр Тxf6, Тxh7 гэсэн аюулуудыг үүсгэх ч 1. Бc2 нүүдэл сул үргэлжлэл. Үүний оронд цагаан бүслэлтийг хүчитгэх ямар нэгэн зүйлийг хийх хэрэгтэй. Жишээ нь 1. Мd2 O-O 2. Мf3 байдлаар тоглох. Хэрвээ цагаан 1. Бc2? гэж тогловол 1. ... O-O! 2. Тxf6 Трxf6 3. Тxh7+ Нh8 4. Тg6 (эсхүл 4. Тd3) 4. ... e5!. Цагаан хүү хожсон ч гэлээ хар бүслэлтийг даван төвд аюултай байрлал эзэлснээр цагаан байрлалыг аврах боломж бага болно.
e6 ба d5 нүднүүдийг удаанаар хааж байх хүслээ биелүүлэхэд цагаанд аль нүүдэл илүү байх бол. 1. Тd4 Бc7 2. Бe2 эсхүл шууд 1. Бe2?
Дараа нь 3. Мe5 гэж тоглохын тулд 1. Тd4 Бc7 2. Бe2 маневр анхаарал татахаар. Гэхдээ бүслэлтийн хүрээг өргөжүүлэх цагааны энэ төлөвлөгөө 2. Мg4! 3. h3 e5! -ааас болоод боломжгүй. Цагаан бүх хүчээ тавьсан хэдий ч "e" хүү идэвхижсэн. (3. Тxh7+ Нxh7 4. Мg5+ Нg6 Бxg4 Трf4! гээд аюулгүй)
Зөв нь 1. Бe2 юм. 1. ... Трac8 -ын дараа (эсхүл 1. ... Тxe5 2. Мxe5 Трac8 3. c4!) 2. Тd4! Бc7 3. Мe5 гээд хаалт хүчтэй хэвээр.
Ингээд 1. Тd4 Бc7 2. Бe2 маневраар хаалтыг хүлээн авахаар тэмүүлсэн f3 морь бүр e5 нүдэнд ч орж чадахгүй тул муу.

Нимцович - Сальве нарын өрөгт энэхүү байрлал үүссэн бөгөөд энэ талаар дахин авч үзэх болно.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Давхар хүүнүүдийн өөр байрлалууд

Бид Давхар хүүнүүд нийтлэлд хүүний давхарлалтын талаар үзсэн. Энэ удаад давхар хүүнүүдийн өөр байрлалуудыг авч үзье. Хүүнүүдийн ийм байрлалын хувьд…

Нээгдсэн тоо : 10

Давхар шалаа

Нээж шалах үед нээж холдож байгаа шатар ноёнд довтолбол давхар шалаа болдог. Бидний энд хүртэл үзсэн тактикийн (давхар дайралт, дараа,…

Нээгдсэн тоо : 917

Мастеруудын өргүүд

Шотланд өрөгФрезер - Таубенгауз (Париж 1888) 1. e4 e5 2. Мf3 Мc6. Хамгийн сайн хариултуудын нэг. 3. d4. Хоёр дахь…

Нээгдсэн тоо : 2629

Сургалтын өрөг

Дараах богинохон өргүүдийг тоглоорой. Нүүдэлд хийсэн тэмдэглэгээнүүдийг ойлгон авахыг хичээгээрэй. Тэмдэглэгээнүүд хожсон хожигдсон талуудын нүүдэлд ч тавигдсан байгаад гайхах хэрэггүй.…

Нээгдсэн тоо : 1150