Нүүр » Программууд » MS excel » Хүснэгттэй ажиллах

Хүснэгттэй ажиллах

Хүснэгт /table/ үүсгэх, Хүснэгтэд /table/ мөр болон багана нэмэх хичээлүүдээс бид хүснэгтийг үүсгэх , мөр, багана нэмэх, устгах, томьёо оруулахыг сурсан учраас одоо түүний боломжуудыг хэрхэн ашиглахыг суръя. Хүснэгт үүсэхдээ багана бүрд шүүлттэй, тодорхой хэвжүүлэлт хийгдсэн байдаг. Хүснэгтийн мэдээлэл ихсэн олон мөр болсон ч түүнийг гарчигууд хуудасын дээд мөрөнд байнга бэхлэгдссэн байдаг нь ажиллахад их эвтэйхэн.

Үүний дээр баганы шүүлтийг ашиглан

баганы өгөгдлийг эрэмбэлэх, тодорхой нөхцлөөр шүүх, хайлт хийх зэрэг олон ажиллагааг ердийн жагсаалтад шүүлт хэрэгслийг ашиглахтай адилаар хийж болно. Жишээ нь зөвхөн Баатар борлуулагчийн мэдээг ялган харъя гэвэл Борлуулагч баганы шүүлтийн товчийг даран гарч ирэх цонхонд

сонголтыг хийгээд OK товчийг дарахад

Баатар борлуулагчийн мэдээг ялган үзүүлнэ. Цааш өөр баганад шүүлт тавин мэдээллийг улам нарийн байдлаар шүүх боломжтой. Энэ нь ердийн жагсаалтын шүүлттэй ижил учраас хэрэглэгчид сайн мэднэ.
Хүснэгтийг сонгоход туузанд гарч ирэх DESIGN цэсээс

хүснэгтийн олон тохиргоог хийж болдог.
DESIGN цэсний Properties хэсгийн Table Name талбарт хүснэгтийн мэдээллийг цаашид томьёо болон тооцоололд ашиглахад ойлгомжтой, эвтэйхэн болгох зорилгоор нэрийг өөрийн шаардлагад тохируулан өөрчлөн өгч болно. Жишээ нь борлуулалтын хүснэгтийг үүсгэхэд түүнд Excel өгсөн Table1 нэрийг SalesInfo болгон өөрчилж болох юм. Энэ нь хүснэгт ямар мэдээллийг агуулж байгааг нэрнээс нь ойлгоход амар болгон өгнө.
DESIGN цэсний Table Style Options хэсгийн тохиргоонуудын нэрээс хүснэгт хэрхэн өөрчлөгдөх нь ойлгомжтой. Жишээ нь Header Row -ийн зөвлөсөнг болиулбал хүснэгтийн баганууд харагдахгүй болно. Үүнийг нэг их хийгээд байх үйлдэл биш гэдэг нь ойлгомжтой ч ийм асуудал үүссэн үед хаана тохируулахыг мэдэж байх хэрэгтэй. Total Row -ийг зөвлөн өгвөл хүснэгтэд дүнгийн мөр нэмэгдэнэ.
DESIGN цэсний Table Styles хэсгийг ашиглан хүснэгтийн хэвжүүлэлтийг солих, арилгаж болно.
DESIGN цэсний Table Style Options хэсгийн Total Row тохиргоо хамгийн хэрэгтэй зүйл. Total Row -ийг зөвөлбөл хүснэгтийн хамгийн сүүлийн мөрөнд

дүнгийн мөр нэмэгдэнэ. Дүнгийн мөрөнд багана бүрээр дундаж, тоолох, тоон өгөгдлийг тоолох, максимум, минимум, нийлбэр, стандарт хазайлт зэргийг тооцож болохын дээр бусад функцуудээр тооцоог хийж болно.

Санамж: Хүснэгтэд дүнгийн мөрийг гаргасан бол түүний дор оруулах мөрийн өгөгдлийг хүснэгтэд автоматаар нэмэн оруулдаггүй тул хүснэгтэд бичлэг нэмэхдээ дүнгийн мөрийг харуулахыг болиулах хэрэгтэй.

Excel 2007 - гоос хойш хувилбаруудад бий болсон хүснэгт хэрэгсэл таны ажлыг үнэхээр хөнгөвчлөн өгнө. Эхэн үедээ буюу ойлгон ашиглаж сурах хүртлээ зарим хүммүүст төвөгтэй мэт санагдаж болох ч дараа нь бүх зүйлд хүснэгтийг л ашигладаг болдог.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Визуал формат

Визуал форматыг ашигласнаар хэсгийн өгөгдлүүдийг шууд харан харьцуулах боломжийг бий болгодог. Excel2007 -д ийм төрлийн харьцуулсан шалгалтыг хийхдээ тусгай форматлах…

Нээгдсэн тоо : 1034

Логик функцууд

Хүснэгтийн өгөгдлүүдийг боловсруулах үед нэг буюу хэд хэдэн нөхцлөөс хамааруулан тооцоог гүйцэтгэх шаардлага ихээр гардаг. Энд бидэнд логик функцууд хэрэгтэй…

Нээгдсэн тоо : 2517

Шүүлт хэрэглэх

Excel –ийн хүснэгттэй ажиллаж байх явцад жагсаалтыг шүүлтүүрээр харах тохиолдол их гардаг. Шүүлтүүр гэдэг нь тодорхой нөхцлийг хангаж байгаа бичлэгүүдийг…

Нээгдсэн тоо : 768

Текстийг хэсэгт хуваах

Бодлого Ямар нэгэн (хоосон зай, цэг, хасах тэмдэг гэх мэт) тэмдэгтээр тусгаарлагдсан текст байна гэе. Энэ текстийг тусгаарлагчаар нь хэсгүүдэд…

Нээгдсэн тоо : 790