Нүүр » Бусад хичээлүүд » Шатрын хичээлүүд » Байрлалын тоглолтын утга

Байрлалын тоглолтын утга

Энэ нийтлэлээр Нимцовичийн "Миний систем" номын хоёрдугаар хэсэг буюу байрлалын тоглолт хэсэг эхлэж байгаа юм. Өмнөх нийтлэлүүдээр шатрын стратегийн элементүүдийн талаар Нимцовичийн дэвшүүлсэн онолын орчуулгыг хүргэсэн бол энэ хэсэгт Нимцовичийн системийг тоглолтод хэрхэн ашиглахыг толилуулах болно.

Шатрын стратегийн элементүүд ба байрлалын тоглолт хоорондын уялдаа холбоо

Байрлалын тоглолтын тухай ойлголтуудын ихэнх нь бидний үзсэн "шатрын элементүүд" хэсэгт тогтоосон зарчмууд дээр суурилдаг болохыг дурдая. Энэ нь бидний дэвшүүлсэн төвлөлт, хөдөлгөөний хязгаарлалт стратегийн асуудалтай онцгой холбоотой. Эдгээр асуудлуудын хоорондын нягт холбоо Нимцовичийн ажлын зорилгыг илэрхий баталгаажуулж байгааг тэмдэглэжээ. Гэхдээ байрлалын тоглолтын үзэл санааг ойлгох нь ямар нэгэн хүндрэлгүй гэж үзэх нь буруу шүү. Учир нь 1-рт байрлалын тоглолт олон тооны зорилгыг агуулж байдаг. Жишээ нь Нимцовичийн нээсэн хэт хамгаалалтын хууль эсхүл төвийн нилээд хэцүү стратегүүд гэх мэт. 2-рт бидний мэдэх "шатрын элементүүд" сэдвээс байрлалын тоглолт шинэ ойлголтод санаагаа шилжүүлэх нь ихээхэн хүндрэлийг үүсгэдэг.

Сэдэв ба санаачлагуудад өөрчлөлт орохгүй байж болох ч бүхэлдээ бүгд ихээхэн хэмжээгээр өргөжин гүнзгийрнэ. Үүнийг хөдөлгөөний хязгаарлалтын бодит жишээ дээр тайлбарлая. Шатрын элементүүд хэсэгт нүүргүй хүү хаалтын обьект болох, өрсөлдөгчийн хүүний гинж өөрийн урагшлалтыг саатуулах гэх мэтээр хэрэглээ харьцангуй их биш. Харин байрлалын тоглолтод хөдөлгөөний хязгаарлалтын асуудал илүү өргөн хүрээгээр тавигдана. Жишээ нь хязгаарлалтын обьект бүхэл бүтэн жигүүр болох нь цөөнгүй. Хоёрдахь тохиолдол суралцагчдад илүү хүнд. Энд сэдэв шилжилт хэлбэрийн зорилгогүй мэт олон нүүдлүүдийг хийх байдлаар асар хэмжээгээр өргөжин ирдэг. Иймэрхүү маневрыг тоглолтын урлагийг унагаасан хэрэггүй зүйл гэж олон шатарчид үздэг ч үнэндээ бол маневрлах нь стратегийн талаасаа гарцаагүй зүйл байх нь ихээр тохиолдоно. Ийм замаар олон авсан шатруудын илүү чөлөөтэй байдлыг өөрийн хүчийг нэг жигүүрээс нөгөөд илүү хурданаар шилжүүлэхэд ашигладаг.

Байрлалын тоглолтыг судлах зайлшгүй нөхцлүүд. Давамгайлах үйл ажиллагаа. Багахан давууг хэт үнэлэх

Нимцович байрлалын тоглолтын хандлагыг мэдрээгүй мэт сонирхогчид багагүй байдагийг дурдаад энэ нь ихэнх тохиолдолд асуудалд хандахдаа сэтгэл зүйн буруу аргачлалд байдаг тул муу зуршлыг амархан хаяж болно гэдгийг зөвлөжээ. Тэрээр байрлалын тоглолтод тийм ер бусын зүйл ердөө байхгүй гээд өөрийн номын эхний хэсэг болох "шатрын элементүүд" -ийг ойлгосон сонирхогч бүр энэ аргын санааг онцын хүндрэлгүй ойлгоно хэмээжээ. Гэхдээ үүний тулд

  • Тогтсон буруу зуршлаа хаяхыг оролдох
  • Цаашид тайлбарлах дүрмүүдийг биелүүлэх

ёстой гэжээ. Иймд та сайтын шатрын хичээлүүд хэсгээс "Миний систем" номын эхний хэсгийг уншин сайтар ойлгон авахыг зөвлөе.
Сонирхогч түүний хийсэн нүүдэл бүр шууд ямар нэгэн үр дүнг өгч байх ёстой гэсэн дүрмийг барьдаг нь ихээр тархсан буруу санааны жишээ юм. Үүгээр бол шатарчин маневрын болон хүлээлтийн нүүдлийг орхин зөвхөн ямар нэгэн дарамт үзүүлсэн эсхүл өрсөлдөгчийн дайралтыг няцаасан нүүдлүүдийг хийх ёстой болж таарч байгаа юм. Нимцович асуудалд ийм ойлголт баримтлах нь үндсээрээ буруу гэж үзсэн байгаа юм.
Ихэнх тохиолдолд байрлалын нүүдлүүдийг давшилтын эсхүл хамгаалалтын гэж үзэж болохгүй. Эдгээр нүүдлүүд байрлалын бэхлэлтийг тухайн ойлголтын хүрээнд илүү гүн утгатай болгох зорилготой. Ийм бэхлэлтэд өөрийн боднуудыг өрсөлдөгчийнхтэй шууд тулган байршуулах нь өөрийн байрлалын стратегийн хувьд чухал нүднүүдтэй адил. Өөрийн байрлалыг бэхжүүлж чаддаг шатарчин цэвэр комбинацаар тоглодог шатарчинтай тоглоход дараах дүр зураг ихэнхдээ гарч ирдэг. Дайралтыг эрчимтэй явуулдаг комбинацаар тоглодог шатарчид өрсөлдөгчийн зөвхөн хоёр төрлийн нүүдлийг тооцдог. Тэрээр нэг бол хамгаалалтын эсхүл сөрөг дайралтын боломжийг тооцдог. Харин байрлалын тоглогч дээрх төрлүүдэд алинд нь ч хамаарахгүй нүүдлүүдийг бодон олж нүүдэг. Энэ нүүдэл нь байрлалын тоглогчийн боднуудыг байрлалын түлхүүр нүднүүдтэй ямар нэгэн байдлаар холбоонд хүргэдэг. Үр дүнд нь байрлал тогтворжин дайралт бүтэлгүйтдэг. Ийм "санаатай" нүүдлүүд нь ердөө дайралтад өртөөгүй нүдийг хамгаалсан нүүдэл байдаг. Байрлалын тоглогч ямар нэгэн чухал нүдийг зөвхөн хэрэгтэй гэсэн утгаар биш харин стратегийн чухал нүдтэй холбогдон хамгаалж буй бод өөрийн хүчээ ихэсгэж байдгийг мэддэг учраас л хамгаалдаг. Дээр дурдсан сэтгэл зүйн буруу хандлагыг харуулсан өргийг харцгаая.

[White "Нимцович"] [Black "Сонирхогч"] [Event "Рига, 1910. Филидорын хамгаалалт"] 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Nbd7 5.e3 Be7 6.Nf3 O-O 7.Qc2 c6 8.a3 Nh5 {Эргэлзээтэй нүүдэл. 8. ... Трe8 эсхүл 8. ... h6 илүү сайн} 9.h4 f5 (9...f6 {гэвэл} 10.Bd3 {гэхээр байсан}) 10.Be2 Ndf6 11.Ne5! Bd7 12.Qd1 Be8 13.c5 Qc7 14.b4 a5 15.g3! {Мароци чөлөөлөгдөх оролдлогод саад хийхдээ онцгой сайн. Энд f5-f4 юм.} axb4 16.axb4 Rxa1 17.Qxa1 Ne4 18.g4! Nxc3 19.Qxc3 Nf6 20.Bf4 {Цагаан Мe5-g6 гэхээр айлган g4-g5 -д хугацаа хожсон} Qc8 21.g5 Nd7 22. Nd3! {солилцоо хийвэл цаашдын цөмрөлтийг хүнд болгох байсан} Bf7 23.Kd2 Bd8 24.Ra1 {Одоо л тохирох тулааны талбарт ажиллагааг хөгжүүлж эхэллээ. Үндсэн санаа бол мэдээжээр c6 суурийг b4-b5 гэж дайрахад оршино.} Bc7 25.Ra7 Re8 26.Bxc7 Qxc7 27.f4 {Энэ нүүдлээр цагаан өрсөлдөгчийн e6-e5 гэж цөмрөх бүх оролдлогыг үгүй болгосон.} Rb8 28.b5 Qc8 29. b6 {Цагаан дайралтыг b7 шинэ суурьт шилжүүлсэн. Тэд 29. Мb4 гээд дараа нь Бc3-a3-a4 гэх байдлаар өмнөх c6 суурийн дайралтыг хийж болох байсан ч дайралтыг b7 нүдэнд шилжүүлэх нь хүчтэй бөгөөд найдвартай.} Be8 30.Nc1 Nf8 31.Nb3 e5! {b7 хүүг аврах ганц арга. Цагаан 32. Мa5 гээд 33. Мxb7 гэж тоглохоор айлгасан. Хэрвээ 33. ... Трxb7 гэвэл 34. Тa6 гэнэ} 32.dxe5 Ne6 33.Bd3! g6 34.h5 Bf7 35.Na5 Nd8 36.e6! {Ардаа байгаа боднуудад зам нээхээр нүүргүй хүүг хаях бидний мэдэх тактик} Qxe6 37.h6 d4 38.Qxd4 Qa2+ 39.Ke1 Ne6 40.Qe5 Re8 41.Nxb7 Qb3 42.Be2 Qb1+ 43. Kf2 Qh1 44.Nd6 Qh4+ 45.Kg2 Nxf4+ 46.Qxf4 Bd5+ 47.Bf3 Bxf3+ 48.Kxf3 {гээд хар буун өгсөн.}

Мc3-d5 шилжилт бол байрлалын нүүдэл байсан. Юу ч болж байсан дайрах гэж зүтгэлгүй харин шаардлагаас урган гарсан байрлалыг бэхжүүлсэн тайван нүүдлийг бодон олох хэрэгтэй гэдгийг зөвлөе. Мастеруудаас сэтгэл зүйн өөр алдааг ажиглаж болно. Олон мастерууд болон хүчтэй сонирхогчид байрлалын тоглолтын зорилгыг төгсгөлд ашиглахын тулд багахан давууг олох, арга байрлалыг илүү нарийн ойлгохыг шаардах мэтээр боддог. Энэ бодлыг сөргүүлэн багахан хэмжээний давуу байдал олж авах нь байрлалын тоглолтын хамгийн чухал бүрдүүлэгч биш, аргын хүндрэлийг хэтрүүлсэн гэдгийг Нимцович цохон тэмдэглэсэн. Эцэст нь яагаад багахан хэмжээний давууг олон авахыг "сайхан" гэж нэрлэх хэрэгтэйг ойлгоход хэцүү.

Уншигч танд сайтын материал таалагдсан бол Share хийгээрэй.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Шатрын бичилт

Нотгүйгээр хөгжимчин юу ч хийж чадахгүйн адилаар шатарчдад шатрын тэмдэглэгээ зайлшгүй хэрэгтэй байдаг. Шатарын ном унших өргийг бичихэд энэхүү тэмдэглэгээ…

Нээгдсэн тоо : 1183

Хамгаалагчийг устгах

Өрсөлдөгчийн лагерь дахь чухал нүд, хүү эсвэл боднуудыг хамгаалалтгүй болгохын тулд хамгаалагчийг устгах гэдэг тактикийн аргыг хэрэглэдэг. Өмнөх хичээлүүдээр үзсэн…

Нээгдсэн тоо : 939

Хоёр морь дийлэхгүй ажил

Энд хүртэл үзсэн төгсгөлүүдэд хүчтэй тал нь эсрэг ноёнг мадлах хангалттай хүчтэй байсан. Хүчний давуутай тал нь ганц ноёнг мадлахын…

Нээгдсэн тоо : 1055

Ганц ноёнг мадлах

Эхлэн суралцагчаас өндөр зэрэглэлийн шатарчин болоход таниас багагүй хүч хөдөлмөр шаардана. Тоглоомын үндсэн дүрмийг мэдэх нь хамгийн эхний алхам юм.…

Нээгдсэн тоо : 1720