Ром тоо

Бид ром тоог ихээр хэрэглээд байдаггүй ч хааяа энэ тоог ашигласан бичлэгүүд байдаг. Хэдийн тоо болохыг тодорхойлоход бас нилээд асуудал үүсдэг. Ром тооны бичлэгийн зөв уншиж сурцгаая.

1 - I 2 - II 3 - III 4 - IV 5 - V
6 - VI 7 - VII 8 - VIII 9 - IX 10 - X
11 - XI 12 - XII 13 - XIII 14 - XIV 15 - XV
16 - XVI 17 - XVII 18 - XVIII 19 - XIX 20 - XX
21 - XXI 22 - XXII 23 - XXIII 24 - XXIV 25 - XXV
26 - XXVI 27 - XXVII 28 - XXVIII 29 - XXIX 30 - XXX
31 - XXXI 32 - XXXII 33 - XXXIII 34 - XXXIV 35 - XXXV
36 - XXXVI 37 - XXXVII 38 - XXXVIII 39 - XXXIX 40 - XL
41 - XLI 42 - XLII 43 - XLIII 44 - XLIV 45 - XLV
46 - XLVI 47 - XLVII 48 - XLVIII 49 - XLIX 50 - L
51 - LI 52 - LII 53 - LIII 54 - LIV 55 - LV
56 - LVI 57 - LVII 58 - LVIII 59 - LIX 60 - LX
61 - LXI 62 - LXII 63 - LXIII 64 - LXIV 65 - LXV
66 - LXVI 67 - LXVII 68 - LXVIII 69 - LXIX 70 - LXX
71 - LXXI 72 - LXXII 73 - LXXIII 74 - LXXIV 75 - LXXV
76 - LXXVI 77 - LXXVII 78 - LXXVIII 79 - LXXIX 80 - LXXX
81 - LXXXI 82 - LXXXII 83 - LXXXIII 84 - LXXXIV 85 - LXXXV
86 - LXXXVI 87 - LXXXVII 88 - LXXXVIII 89 - LXXXIX 90 - XC
91 - XCI 92 - XCII 93 - XCIII 94 - XCIV 95 - XCV
96 - XCVI 97 - XCVII 98 - XCVIII 99 - XCIX 100 - C

Дээрх хүснэгтэд 1-100 хүртэлх тоог ром тоогоор хэрхэн бичдэгийг харууллаа. Та гярхай хүн бол тоог хэрхэн уншахыг бараг ажигласан байх.
Жич: Ром тоо нь бидний ашигладаг араб тооноос ялгаатай нь түүнд тэг гэж байдаггүй. Энэ нь ч хүснэгтээс тодорхой харагдана.

Ром тооны үндсэн тэмдэгтүүд

Араб тоог дүрслэхдээ 0-9 гэсэн цифрүүдийг ашигладаг бол ром тоог дүрслэхдээ тэмдэгтүүд ашигладаг.

Үндсэн тэмдэгтүүд.

ТэмдэгтУтгаЛатин нэр
I 1 unus
V 5 quinque
X 10 decem
L 50 quinquaginta
C 100 centum
D 500 quingenti
M 1000 mille

Ром тоог хэрхэн унших вэ?

Тоог уншиж бичихдээ дараах дүрмийг баримтлана.

  • Их утгыг заах тэмдэгт бага утгыг заах тэмдэгтийн өмнө байвал утгуудыг нэмнэ
  • Их утгыг заах тэмдэгт бага утгыг заах тэмдэгтийн хойно байвал их утгаас бага утгыг хасна. 4, 9 -ийн тоог бичихдээ хасах дүрмийг ашиглана.
  • Тооны бичлэгт тухайн тооноос их тооны бичлэгийг ашиглахгүй

Дүрмийг ашиглах жишээ.

6=5+1=V+I=VI 6-гийн тоог бичихдээ 5+1 буюу VI гэж бичнэ.
11=10+1=X+I=XI 11-гийн тоог бичихдээ 10+1 буюу XI гэж бичнэ
17=10+5+2=X+V+II=XVII 17-гийн тоог бичихдээ 10+5+2 буюу XVII гэж бичнэ
14=10+(5-1)=X+(V-I)=XIV 14-ийн тоонд 4 цифр орсон тул түүнийг хасах дүрмээр XIV гэж бичнэ
35=30+5=XXX+V=XXXV 35-ын тоог бичихдээ 30+5 буюу XXXV гэж бичнэ
19=10+(10-1)=X+(X-I)=XIX 19-ийн тоонд 9 цифр орсон тул түүнийг хасах дүрмээр XIX гэж бичнэ. 19-ийг бичихдээ түүнээс их 20-ын тоог ашиглан IXX гэж бичиж болохгүй
40=50-10=LX 40-ын тоог бичихдээ 50-10 буюу LX гэж бичнэ

Үндсэн тэмдэгтүүд, тоог бичих дүрмийг мэдэж байхад ямарч тоог төвөггүй бичиж, уншина.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Ихэнх зүйлийг бие даан сурдаг

Өнөөдөр бараг айл бүхэн гэртээ компьютертай болсон гэхэд хилсдэхгүй. Гэхдээ таны хүүхдүүдээ авч өгсөн компьютер тэдэнд хир зэрэг тус хүргэж…

Нээгдсэн тоо : 2631

Майл хаяг нээлгэх

Сайтын админ болон хэрэглэгч хоёрын хоорондын харилцааг ханган өгөх гол хэрэгсэл бол майл хаяг. Иймээс та сайтад бүртгүүлэн үйлчилгээ авахын…

Нээгдсэн тоо : 2150

Сайт 1000 бодлоготой боллоо

Танд хүргэх сайн мэдээлэл гэвэл манай сайтын Математикийн бодлого хэсэг 1000 бодлоготой болсон явдал. Сайт мянган бодлоготой болохыг сайн мэдээ…

Нээгдсэн тоо : 483

Сайтын материалуудыг хэрхэн үзэх вэ

Сайтын материалууд төлбөртэй, төлбөргүй гэсэн хэсгүүдэд хуваагдаж байгаа юм. Энэ нийтлэлээр танд сайтын материалуудыг үзэх аргуудын талаар тайлбарлах болно. Сайтын…

Нээгдсэн тоо : 2379