Нүүр » Программчлал » Javascript » Үйл явдал нэмэх

Үйл явдал нэмэх

Хэрэглэгч талын хуудасны event буюу үйл явцын боловсруулалт динамик ажиллагааны чухал хэсэг байдаг. ИЙмээс VueJs -ээр үйл явцыг тодорхойлон тэдгээрийн боловсруулалтыг хэрхэн хийхийг

    <body>
        <div id="app">
            <h2>Тоолуур = {{ counter }}</h2>
            <button>Нэмэгдүүлэх</button>
        </div>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
        <script>
            new Vue({
                el: '#app',
                data: {
                    counter: 0
                }
            })
        </script>
    </body>

кодтой хуудсаар судлая. Кодод h2 гарчигт Тоолуур = текстийн араас {{ counter }} гэж хувьсагчийг үзүүлнэ. counter -ийг Vue -гийн тохиргооны обьектын data талбарт 0 утгатайгаар зарласан.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Функц ба хувьсагч

Функцын тухай ойлголтФункц – гэдэг нь программын дурын хэсгээс дуудан ажлуулах боломжтой Javascript кодын хэсэг. Функцыг ашиглахын тулд түүнийг эхлээд…

Нээгдсэн тоо : 971

Гарын үйл явцын модификаторууд

Програмчлалын хэлүүдэд хэрэглэгчийн зүгээс үүсгэх үйл явц, түүний боловсруулалт чухал байр эзэлдэг. Үйл явцын боловсруулалтад модификаторийг ашиглан кодыг хэрхэн хураангуй…

Нээгдсэн тоо : 10

alert(), confirm(), prompt() аргууд

Энэ хичээлээр бид хэрэглэгчидтэй харьцахад ихээр ашигладаг alert(), confirm(), prompt() аргуудтай танилцах болно. Эдгээр нь window обьектын хамгийн ихээр ашигладаг…

Нээгдсэн тоо : 1150

DOM обьектын тухай

DOM (Document Object Model) буюу хуудасны обьектын модел гэдгийг хуудсыг тегүүдийн мод хэлбэрээр зохион байгуулах гэж ойлгоход болно. DOM модельд…

Нээгдсэн тоо : 1572