Хэвлэх

Excel програмын хэвлэх хүснэгтийг дэлгэц дээр урьдчилан харах боломжийг ашигласнаар танд цаг болон материалын хэмнэлт гаргана. Урьдчилан харах цонхыг нээхдээ Office -> Print -> Print Preview гэж орно.

Санамж: Page Layout горимоос хэвлэх ажиллагааны бүх боломж нээлттэй биш байдаг.

Хурдан хэвлэх

Хурдан хэвлэх сонголтыг хийхэд хэвлэлтийн стандарт тохиргоог ашиглан тухайн хуудсыг үзүүлнэ. Хэвлэлтийн стандарт тохиргоо нь

  • Идэвхитэй эсвэл бүх сонгосон хуудсыг түүнд орсон зураг, диаграмыг оролцуулан хэвлэнэ.
  • Нэг хувь хэвлэгдэнэ.
  • Хэвлэгдэж байгаа мэдээлэл масштаблагдахгүй
  • Дээд доод хязгаарын хэмжээ 0.75 см харин баруун зүүн хязгаарын хэмжээ 0.7 см байна.
  • Дээд болон доод гарчигууд хэвлэгдэхгүй
  • Олон хуудасаас бүрдсэн том хэмжээний жагсаалтыг эхлээд доод хуудасыг дараа нь дээд хуудасыг хэвлэнэ.
  • Анхдагч (default) принтерийг ашиглана.

Хэвлэлтийн стандарт тохиргоо нь таны шаардлагад нийцэж байгаа бол Office -> Print -> Quick Print гэж ашиглана.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Microsoft Excel хурдавчилсан курс 10-р хичээл

If функц Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах явцад нэг утгыг нөгөө утгатай харьцуулан гарсан үр дүнгээс хамааран үйлдэл гүйцэтгэх хэрэгцээ ихээр гардаг.…

Нээгдсэн тоо : 1304

Excel файлын хэмжээг багасгах

Excel -ээр өгөгдөл боловсруулах явцад зарим файлууд агуулга багатай хэдий ч том хэмжээтэй болсноор ачааллах, тооцоолол хийх хурд буурах тохиолдол…

Нээгдсэн тоо : 15

Текстийн функцууд (S-Z)

Текстийн функцуудыг ашиглан үсгийг том жижиг болгох, мөрийн уртыг олох, мөрүүдийг нэгтгэх гээд маш олон төрлийн ажиллагааг хийх боломжтой. Эдгээр…

Нээгдсэн тоо : 1039

Microsoft Excel -ийн хурдавчилсан курс 1-р хичээл

Microsoft Excel -ийг эхлэн суралцаж байгаа хүмүүст зориулсан цуврал хичээлүүдийг үзээрэй. Хичээлүүдээр программын нэн хэрэгтэй чухал хэрэгслүүдийг жишээнд дээр алхам…

Нээгдсэн тоо : 10229