График

Диаграм - гэдэг нь хүснэгтэд байгаа тоон мэдээллийг графикаар үзүүлэхийг хэлнэ. Тоон мэдээллийг графикаар үзүүлэх нь тэдгээрийн утгуудад графикаас шууд харан дүгнэлт хийх боломжтой байдгаараа давуу талтай. Excel програм нь график үүсгэх их олон хэрэгслүүдийг ашиглах боломжийг хэрэглэгчид олгоно.

Диаграмын бүтэц

Диаграмыг зохиохоос өмнө түүний бүрдүүлэгч хэсгүүдтэй (элемент) танилцах нь зүйтэй. Диаграм зохиохдоо зөвхөн үзүүлж байгаа өгөгдлүүдийг хамгийн сайнаар илэрхийлэх элементүүдийг ашиглах хэрэгтэй. Хэтэрхий олон элементийг ашиглах нь диаграмын үзэмж болоод өгөөжид муугаар нөлөөлнө.
Хөндлөн тэнхлэг (2). Ихэнх диаграмд энэ тэнхлэг нь төрлийн тэмдэглэгээг үзүүлдэг. (дугаарлах зорилгоор ашиглаагүй дурын элементүүд) Жишээ нь сар, улирал, жил г.м Төрлүүдийг диаграмд ижилхэн хэсгээр үзүүлнэ. Диаграмд үндсэн болон туслах хөндлөн тэнхлэг байж болно.
Хөндлөн тэнхлэгийн гарчиг. Төрлүүдийн гарчгийг энд оруулж өгнө.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Томьёоны массивыг ашиглах

Ерөнхий ойлголт Массив гэдгийг ихэнхдээ бүлэгт багтаасан өгөгдлийн багц гэж ойлгодог. Массив нь нэг хэмжээст (мөр эсвэл баганы өгөгдлүүдээр үүссэн)…

Нээгдсэн тоо : 904

График үүсгэх

Excel 2007 -д мэрэгжлийн түвшинд харагдахаар диаграм үүсгэх нь мэдэгдхүйц сайжирсан. Графикийг форматлах, макетлах төрөл бүрийн хэрэгслүүд нэмэгдсэн нь диаграм…

Нээгдсэн тоо : 898

Хуудасны цонхыг удирдах

Цонхыг хуваахExcel –д нэг хуудасны өөр хэсгүүдийг 2 буюу 4 хэсэгт гарган харах боломж байдаг. Цонхыг хуваах (split) ажиллагааны онцлогууд…

Нээгдсэн тоо : 645

Microsoft Excel -ийн хурдавчилсан курс 7-р хичээл

Хүснэгтэд шүүлт хэрэглэх Таны хүснэгтийн хэмжээ том болох үед мэдээллийг харах ажиллагаа хүндэрч эхэлнэ. Excel -д ийм том хэмжээний хүснэгттэй…

Нээгдсэн тоо : 958