Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Биетийн төстэй шинж

Биетийн төстэй шинж

Нэг нь нөгөөгийнхөө бүх шугаман хэмжээсийг нэг ижил харьцаагаар исэхгэх юмуу багасгах замаар гаргасан хоёр биетийг төстэй биет гэнэ. Автомашин түүний модел хоёр нь төстэй биетүүд.

Биетийн төстэй байх шинжүүд:

  • Хоёр цилиндр эсвэл конусын сууриудын радиус нь өндөртэйгээ порпорционал байвал төстэй байна
  • Хоёр ба түүнээс дээш биетүүдийн хавтгай болон муруй гадаргуунуудын талбайнууд нь дурын харгалзах хэрчмийн квадратад порпорционал байвал тэдгээр нь төстэй байна.
  • Хоёр ба түүнээс дээш биетүүдийн эзэлхүүнүүд нь дурын харгалзах хэрчмийн кубэд порпорционал байвал тэдгээр нь төстэй байна.

Жишээ
8 см диаметртэй 10 см өндөртэй аяга 0.5 литр ус багтаадаг бол 4 литр ус багтаах ийм аяга ямар хэмжээтэй байх вэ?

Бодолт
Аяганууд цилиндр хэлбэртэй тул тэдгээрийн эзэлхүүнүүд нь харгалзах хэрчмүүдийн кубтэй ижил харьцаатай байна. /манай тохиолдолд эдгээр нь диаметр ба өндөр болно/ Эндээс шинэ аяганы өндөр нь

Дээрхийн адилаар диаметрийг олбол
болно.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тэнцэтгэл бишийн бодолтын онцлог

ЕБС-ын програмын хүндхэн сэдвүүдийн нэг болох тэнцэтгэл бишийн бодолтын онцлогийг авч үзье. Функцууд эсхүл илэрхийллийг >, <,  ≥,  ≤ тэмдэгүүдээр…

Нээгдсэн тоо : 1558

Тригнометрийн тэгшитгэлийг бодох аргууд I

Хичээлээр бид тригнометрийн тэгшитгэлүүдийн үндсэн төрлүүд тэдгээрийг бодох аргачлалуудын талаар үзнэ. Сэдэв нь элсэлтийн шалгалтанд оролцогчдод хамгийн төвөгтэйд тооцогдох нэгэн.…

Нээгдсэн тоо : 1111

Цилиндр

Өгөгдсөн MN муруйн /Зур. 82/ дагуу AB шулуун өөрийн чиглэлийг хадгалан шилжихэд цилиндр гадаргуу үүснэ. MN муруйг чиглүүлэгч гэнэ. AB…

Нээгдсэн тоо : 2750

Тэгш өнцөгт гурвалжингийн бодолт

Хоёр талаар нь бодох.Тэгш өнцөгт гурвалжны хоёр тал нь өгөгдсөн тохиолдолд гуравдахь талыг Пифагорын томьёогоор тооцож олно. Хурц өнцгийг ямар…

Нээгдсэн тоо : 6197