Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Биетийн төстэй шинж

Биетийн төстэй шинж

Нэг нь нөгөөгийнхөө бүх шугаман хэмжээсийг нэг ижил харьцаагаар исэхгэх юмуу багасгах замаар гаргасан хоёр биетийг төстэй биет гэнэ. Автомашин түүний модел хоёр нь төстэй биетүүд.

Биетийн төстэй байх шинжүүд:

  • Хоёр цилиндр эсвэл конусын сууриудын радиус нь өндөртэйгээ порпорционал байвал төстэй байна
  • Хоёр ба түүнээс дээш биетүүдийн хавтгай болон муруй гадаргуунуудын талбайнууд нь дурын харгалзах хэрчмийн квадратад порпорционал байвал тэдгээр нь төстэй байна.
  • Хоёр ба түүнээс дээш биетүүдийн эзэлхүүнүүд нь дурын харгалзах хэрчмийн кубэд порпорционал байвал тэдгээр нь төстэй байна.

Жишээ
8 см диаметртэй 10 см өндөртэй аяга 0.5 литр ус багтаадаг бол 4 литр ус багтаах ийм аяга ямар хэмжээтэй байх вэ?

Бодолт
Аяганууд цилиндр хэлбэртэй тул тэдгээрийн эзэлхүүнүүд нь харгалзах хэрчмүүдийн кубтэй ижил харьцаатай байна. /манай тохиолдолд эдгээр нь диаметр ба өндөр болно/ Эндээс шинэ аяганы өндөр нь

Дээрхийн адилаар диаметрийг олбол
болно.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тригнометрийн функцуудын тэмдэг

Олон төрлийн бодлого, хувиргалт хийхэд тригнометрийн өнцөг хаана аль үед байрлаж байгаагаас хамааран тэдгээрийн тэмдгийг тооцох хэрэгтэй болдог. Иймээс тригнометрийн…

Нээгдсэн тоо : 1005

Үзэгдэл

Магадлалын онолд үзэгдэл гэдгийг санамсаргүй төгсгөлтэй туршилтаар тохиолдох эсвэл эс тохиолдох дурын үр дүнг ойлгоно. Ийм туршилтын хамгийн энгийн үр…

Нээгдсэн тоо : 1250

Функц ба график

Тогтмол ба хувьсагчМатематикт тогтмол ба хувьсах утгагууд гэж байдаг. Хувьсах утга нь бодлогын нөхцлөөс хамаарч өөрчлөгдөж байдаг бол тогтмол утга…

Нээгдсэн тоо : 880

Огторгуйн геометр

Стереометр нь огторгуйн дүрс ба биетийн шинж чанаруудыг судалдаг. Хавтгайн геометрт цэг, шулуун гэсэн үндсэн ойлголтууд байдаг шиг огторгуйн геометрийн…

Нээгдсэн тоо : 2700