Нүүр » Бусад хичээлүүд » Шатрын хичээлүүд » Төвийн асуудлын жишээ өргүүд I

Төвийн асуудлын жишээ өргүүд I

Нимцович өөрийн "Миний систем" номондоо байрлалын тоглолтын техникт төвийн асуудлуудын талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлан тэдгээрийг хэрхэн шийдэхийг өмнөх хичээлүүдээр орчуулан хүргэсэн. Энэ удаад төвийн асуудлыг шийдэх жишээ өргүүдээс орууллаа. Байрлалын тоглолтын техник, шатарт суралцаж байгаа хүмүүст эдгээр өргүүд тодорхой дадлага болно гэдэгт итгэж байна. Шатар бол хүний ой тогтоолт, сэтгэн бодох чадварыг гайхалтай сайн хөгжүүлдэг тоглоом тул хүүхэд багачууд заавал суралцах зүйлийн нэг мөн.

[Event "Земмеринг, 1912. Ретигийн гараа"] [White "Нимцович"] [Black "Мишель"] {Нэгдмэл хөдөлгөөн болон урьдчилан сэргийлэлтийн асуудлыг харуулсан өрөг.} 1.Nf3 d5 2.b3 Nf6 3.Bb2 c5 4.e3 e6 {Хар морио c6 дээр хөллөхөөс зайлсхийсэн. Учир нь Тb5 гэж дараа үүсгэх ммагадлалтай.} 5.Ne5 Nbd7 6.Bb5 a6? ({Хар нэгд илүү хурдан хөллөх үүднээс} 6...Bd6! {тоглох ёстой байсан. Хоёрт цагааны b2-g7 диагоналаар хүчирхэгжих эрмэлзлэлд эсрэг үйлдэл үзүүлэх хэрэгтэй. Диагоналд тулгуурлан e5 дээр хамгаалагдсан нүдийг бий болгох хүсэл. Ийм учраас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зайлгшүй шаардлагатай. Жишээ нь} 7.Nxd7 Bxd7 8. Bxd7+ Qxd7 9.Bxf6 gxf6 {гээд харын давхар хүүнүүд сайн болон муу талуудаа үзүүлж болохоор. Ер нь 6...Тe7 ч өрөгт хийсэн нүүдлээс илүү байхаар}) 7.Bxd7+ Nxd7 8.Nxd7 Bxd7 9.O-O f6 {b2-b7 диагоналын сулыг хүлээн зөвшөөрсөн.} ({Гэхдээ } 9...Bd6 10.Qg4 Qc7 {гээд цааш O-O-O хувилбар анхаарал татахаар}) 10.c4 dxc4 {11. cd ed 12. Бh5+ гээд 13. Бxd5 гэхээр айлгасан} 11.bxc4 Bd6 12.Qh5+ g6 13.Qh6 Bf8 14.Qh3!! {Бэрсэнд сайн байр олоход хүнд. e6-e5 гэвэл d5 нүдийг алдахад хүрнэ. Жишээ нь 15. Бg3 (16. Тxe5 гэх аюултай.) 15... Тg7 16. e4 дараа нь d2-d3, Мb1-c3-d5 гээд цагаан байрлалын давуутай болно.} Be7 15.Nc3 O-O 16.a4! {Цагаан "d" хүүний идэвхийг хаян e4, f4 дээр хүүнүүдээ байрлуулахыг хүссэн. Ингэснээр "d" хүү хоцорно. Гэхдээ энэ төлөвлөгөөнд хүрэхийн тулд харын бэрсний жигүүрийн хүүнүүдийг саажуулах хэрэгтэй. Энэ нь a2-a4 нүүдлийн зорилго юм.} Bd6 17.f4 Qe7 18.e4 Bc6 19.g4 {Зогсооход хэцүүхэн хүүний цувааны дайралт.} f5 {Хэрвээ хар идэвхигүй байвал цагаан ноёнд шууд довтлох эсхүл c5 хүүний эсрэг тоглох сонголтууд байгаа. c5 хүүний эсрэг жишээ нь хар 19... Трae8 гэвэл 20.Бe3 дараа нь a4-a5, Тa3 гээд эцэст нь d6 -гийн хамгаалагч тэмээг e4-e5 гэж шахна. Өрөгт хийсэн нүүдлийн дараа мадны дайралтын үр дүнгээр хожигдссон.} 20.gxf5 exf5 ({Эсхүл} 20...gxf5 21.Kf2 {гэх мэтээр}) 21.e5 ({Комбинацийг төвөгтэй болгодог хүмүүст дараах хувилбарыг зориулъя.} 21. Nd5 Qxe4 22.Rae1 Qxc4 23.Ne7+ Bxe7 24.Rxe7 Rf7 25.Rxf7 Qxf7 26.Qc3 Kf8! {гээд хард хангалттай хамгаалалт үлдэнэ.}) 21...Bc7 22.Nd5 Bxd5 {Хэрвээ хар 21-р нүүдэлд тэмээгээ b8 -д ухраасан бол одоо 22. Мd5 цөмрөлтөд 22...Бe6 гэж хариулах боломжтой байсан. Гэхдээ энэ юу ч өгөхгүй дээ. Жишээ нь 23.Мf6+ Трxf6 24.ef Бe4 (контр боломж) 25.f7+ гээд 25... Нxf7 дараа цагаан 26.Бxh7+ Нf8 27.Бg7+ Нe8 28.Трae1 гэх байдлаар хожно.} 23.cxd5 Qd7 24.e6! {гээд хар буусан. Хэрвээ 24... Бxd5 гэвэл 25. Бh6 гээд мад эсхүл тэрэг хожно. Харин 24...Бe7 гэвэл 25. Бc3 гэнэ.}
[Event "Берлин, 1916. Франц хамгаалалт"] [White "Тарраш"] [Black "Мизес"] {Төвийг эрт өгөх нь сүйрэлд амархан хүргэж болохыг харуулсан өрөг хэдий ч тоглолтын ийм арга бүрэн боломжийн гэдгийг Нимцович тэмдэглэжээ. Эхнээсээ өөрөө зөв замаасаа хазайвал ийм тоглолтын аргад хүнд байдалд орж мэднэ шүү. Гараагаа хамгаалахын тулд өрсөлдөгчийн тэмүүллийн эсрэг өөрийн бүхий л туршлага, тэвчээрээ тавьж чадвал цаашдын тэмцлийн хөгжилд сайн боломжийг авдаг.} 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 {Энэхүү нүүдлээр хар төвийг өгсөн ч өрсөлдөгчийн төвийг дарамтлах "d" шугам, b7-h1 диагоналийг нээсэн.} 4.Nxe4 Nd7 5.Nf3 Ngf6 6.Bd3 Nxe4 {b7-b6 гоё байх байлаа. Гэхдээ өрөгт хийгдсэн нүүдэл боломжийн} 7.Bxe4 Nf6 8.Bd3 (8.Bg5 Be7 9.Bxf6 {гэвэл хамгийн сайн нь} gxf6) 8...b6 9.Bg5 Bb7 10.O-O Be7 11.Qe2 O-O 12.Rad1 h6? ({Тэмцээний туршлага, тэвчээр дутагдсан. Яагаад}12...Qd5 {гэж болохгүй гэж. Хэрвээ цагаан} 13.c4 {гэвэл} Qa5 {гээд дараачаар нь Трad8 дарамтыг мэдрүүлнэ. Хэрвээ} 14.d5 {гэвэл} Rae8! {хүчтэй эсрэг заналхийлэлтэй. Жмшээ нь} 15.dxe6? Bxf3 {гээд дараа нь Бxg5. Яагаад d5 нүдтэй холбоотой байх нь сайн үйлчилгээтэй гэдгийг ойлгоход амархан. Энэ тохиолдолд d5 нүд нэгд "d" шугам дээрх, хоёрт b7-h1 диагонал дахь хамгаалагдсан байрлал. Эцэст нь d5 бас хаагч нүд. d5 нүдний стратегийн онцгой утга түүнтэй ямар нэгэн холбоо нь сайн өгөөжтэй гэдгээр тайлбарлагдана.}) 13.Bf4 Qd5 {c7 хүү хамгаалалтгүй учраас одоо энэ нүүдэл ашиггүй. Зөв замаасаа хазайсны хариу.} 14.c4 Qa5 15.Bxc7 Bxf3 (15...Rac8 16.Be5 Rfd8 {хувилбар анхаарал татахаар. Үүний дараа цагааны төвийн хүүнүүдийн хөдөлгөөн нилээд шахалтанд орно.}) 16.gxf3! Qxa2? ({Хар хүү алдсандаа эвлэрэхийг хүсээгүй бололтой. Эрсдэлтэй замаар хүүгээ буцаахыг оролдон эцэст нь бэрсээ алдсан. Тэд дараах байдлаар тоглон эсэргүүцэж болох байлаа.} 16...Rfc8 17.Be5 Nd7! {18. Нh1 -ийн дараа Трg1 гэх аюултай. Хэрвээ} 18.Be4 {гэвэл} Nxe5 19.Bxa8 Ng6 {гээд Мf4, Тd6, Бh5 гэж айлгана.}) 17.Ra1 Qb3 18.Bc2 Qb4 19.Ra4 {хар буусан. Бэрсийг гоё барилаа.}
 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тоглолтын зорилго

Шалаанд орсон ноёнд хамгаалах нэг ч арга байхгүй болсон бол юу болох вэ? гэсэн асуулт гарч ирнэ. Ийм тохиолдолд орсон…

Нээгдсэн тоо : 961

Давуу байдал

Шатарт материалын болон байрлалын гэсэн хоёр төрлийн давуу байдал байдаг. Ямарч шатарчин заавал туулан гардаг шатар тоглох чадварт суралцах эхний…

Нээгдсэн тоо : 1017

Татан оруулах

Өрсөлдөгчийн шатрыг түүнд ашиггүй нүдэнд нүүлгэн довтлон устгах эсвэл энэхүү байрлал нь өөрийнх нь шатруудын хамтын ажиллагаанд ихээхэн саад болсноос…

Нээгдсэн тоо : 896

Материалын давууг ашиглах II

Материалын давууг ашиглах I хичээлийн 7-р диаграмын жишээ нь их хэмжээний материалын давуу талтай (хөнгөн бодны илүү) хэдий ч энэхүү…

Нээгдсэн тоо : 720