Бодлого 9.056

B оройгоос татсан медианы уртыг ол. (2015-A32)

A(0;1), B(1;4), C(10;1) цэгүүд дээр оройтой гурвалжны B оройгоос татсан медианы уртыг ол.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 9.030

Тэгш өнцөгт гурвалжны катетууд 10 ба 15 нэгж урттай бөгөөд түүнтэй ерөнхий тэгш өнцөгтэй, нэг орой нь гипотенуз дээр байх тэгш өнцөгтийн талбайн хамгийн их утгыг ол.
Тэгш өнцөгтийн талуудыг x; y гээд тэдгээрийн хоорондын хамаарлыг олвол болно.
Тэгш өнцөгтийн талбайг x -ээр илэрхийлэн уламжлал ашиглаж түүний хамгийн их утга авах y -ийн утгыг олвол байх ба энэ үед болж талбайн хамгийн их утга нь болно.

Нээгдсэн тоо : 491

 

Бодлого 9.069

Дөрвөлжин шугамтай цаасан дээр хоёр тойргийг зуржээ. Дотор талын тойргийн талбай 9 бол будагдсан хэсгийн талбайг ол.

Нээгдсэн тоо : 137

 

Бодлого 9.045

диагоналтай квадратын талыг ол.

Нээгдсэн тоо : 578

 

Бодлого 9.042

Зурагт дүрсэлсэн ABC гурвалжин дотор орших D цэгийг дайруулан талуудтай паралель шулуунууд татахад 1, 16, 25 кв.нэгж талбайтай гурвалжингууд үүсэх бол SABC=?

Нээгдсэн тоо : 695