Бодлого 9.056

B оройгоос татсан медианы уртыг ол. (2015-A32)

A(0;1), B(1;4), C(10;1) цэгүүд дээр оройтой гурвалжны B оройгоос татсан медианы уртыг ол.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 9.077

AB хөвч тойргийг өнцгийн хэмжээнүүд нь 5:7 харьцаатай хоёр хэсэгт хуваана. Тойргийн бага нумд харьяалагдах C цэгээс AB хөвч ямар өнцгөөр харагдах вэ? Хариуг градусаар өг.

Нээгдсэн тоо : 183

 

Бодлого 9.089

Квадратын талбай 36 бол диагоналийн уртыг ол.

Нээгдсэн тоо : 32

 

Бодлого 9.038

Адил хажуут трапецийн дундаж шугам нь диагоналиар 2 см, 5 см урттай хэсгүүдэд хуваагдах ба хажуу тал нь 6 см бол трапецийн хурц өнцгийг ол.

Нээгдсэн тоо : 559

 

Бодлого 9.007

Адил хажуут трапецын сууриуд 20 ба 12 см. Трапецыг багтаасан тойргийн төв их суурь дээр байрлах бол трапецын диагналыг ол.

Нээгдсэн тоо : 584