Нүүр » Бусад хичээлүүд » Шатрын хичээлүүд » Моррагийн гамбит. Занга 2

Моррагийн гамбит. Занга 2

Энэ хичээлээр Моррагийн гамбитын хэдэн занганы талаар авч үзье. Хэрвээ та гарааны тухай эхний хичээл Моррагийн гамбит занга 1 - ийг уншсан бол 1. e4 c5 2. d4 c:d 3. c3 d:c 4. М:c3 нүүдлийн дараа Моррагийн гамбит үүсдгийг мэдсэн. Үүний дараа хоёр тал хэвийн үргэлжлэл болох 4. ... Мс6, 5. Мf3 d6 нүүдлийг хийсний дараа цагаан 6. Тc4 нүүдлийг хийгээд зурагт үзүүлсэн байрлал үүснэ.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Жишээ өргүүд /Нүүргүй хүү/

Нүүргүй хүү хичээлийн материалуудыг практикт хэрхэн ашиглаж буй жишээ өргүүдийг үзүүлье. Өргүүдийг сайн судлаад онолын аргачлалуудыг практикт яаж ашиглаж байгаад…

Нээгдсэн тоо : 379

Квадратын дүрэм I

Урт хугацааны олон нүүдэлт тэмцлийн эцэст аль нэг тал нь нэг хүүний давуутай хүүний эндшпильд орох нь цөөнгүй байдаг. Ийм…

Нээгдсэн тоо : 1026

Бэрсээр мадлах

Ийм төрлийн төгсгөлд ялалт хийх нь өмнөх хичээлд үзсэн тохиолдолоос амархан. Хөлгийн зах эсвэл буланд л бэрсээр мад хийж болдог.…

Нээгдсэн тоо : 1697

Давхар хүүнүүдийн өөр байрлалууд

Бид Давхар хүүнүүд нийтлэлд хүүний давхарлалтын талаар үзсэн. Энэ удаад давхар хүүнүүдийн өөр байрлалуудыг авч үзье. Хүүнүүдийн ийм байрлалын хувьд…

Нээгдсэн тоо : 11