Нүүр » Бусад хичээлүүд » Шатрын хичээлүүд » Хүүний гинжний жишээ өргүүд

Хүүний гинжний жишээ өргүүд

А. Нимцовичийн "Миний систем" номны хүүний гинж сэдвийн жишээ өргүүдээс толилуулъя. Хүүний гинжин дэх тэммцэл бол шатрын стратегийн маш чухал болоод хүндхэн сэдвүүдийн нэг тул жишээ өргүүдийг сайтар судлан суралцахыг зөвлөе. Хүүний гинжид зөв тоглож чадвал өрөгт давуу байдлыг олж авах сайн зэвсэг гэдгийг сануулъя.


Л. Паульсен - Тарраш. (Нюрнберг, 1888) Франц хамгаалалт.

Хүүний гинжний эсрэг (бүслэлт)  явуулах тэмцлийг харуулсан өрөг.
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Мc6 5. Мf3 Бb6 6. Тd3. Тэмээгээ e2 дээр хөллөх нь илүү байсан. Учир нь d4 хүү суурь тул сайн хамгаалалт шаардлагатай. Энэ утгаараа 6. Тd3 -аас 6. Тe2 илүү. 6. ... cxd4 7. cxd4 Тd7 8. Тe2 Мge7 9. b3 Мf5 10. Тb2 Тb4+ 11. Нf1 (аргагүй байдал) 11. ... Тe7. (12. g4? Мh4!) геж d4 нүдний дарамтыг хадгалах санаа. Гэхдээ энэ төлөвлөгөөнөөс татгалзан анхаарлаа өрсөлдөгчийн ноёны жигүүрт хандуулах нь зөв байсан. 11. Нf1 хайнга нүүдлийн дараа 11. ... O-O гэж тоглох байсан. Хэрвээ 12. g4 гэвэл 12. ... Мh6 13. Трg1 f6! 14. exf6 Трxf6 15. g5 Трxf3! 16. Тxf3 Мf5 17. Трg4 Тe8 гээд тоглоно. Хүүний гинж хичээлийн жишээг хар. 12. g3 a5? b3 хүүний шинэ "сул тал" -ыг ашиглах санаа. Гэхдээ b3 хүү ердөө сул биш. Ноёны жигүүрт тоглолт хийх хэрэгтэй байсан. 13. a4 Трc8 14. Тb5 (одоо b5 нүд цагаан шатруудад сайн тулгуурын үүрэгтэй) 15. ... Мb4 гээд эхний диаграм дээрх байрлал үүссэн. 15. Тxd7+? үндсээрээ алдаатай. 15. Мc3! гэж тоглон цагаан бүх хүндрэлийг туулан гарах байлаа. Жишээ нь 15. ... Тxb5+ 16. Мxb5 Мc2 17. Трc1 Мce3+ 18. fxe3 Мxe3+ 19. Нe2 Мxd1 20. Трxc8+ Нd7 21. Трxh8 Мxb2 22. Трc1 гээд цагаан хожино. 15. ... Нxd7 16. Мc3 Мc6 17. Мb5 Мa7 18. Мxa7? Цагаан ямарч тохиолдолд b5 нүднээс ухрах ёсгүй байсан. 18. Бd3 Мxb5 19. axb5 үргэлжлэл цагаанд хангалттай хамгаалалтыг өгөх байлаа. Одоо a7-a5 нүүдэл хард хичнээн гай авчирсан нь харагдана. 18. ... Бxa7 19. Бd3 Бa6!
Суларсан суурийн эсрэг төгсгөлд хэрхэн тоглодогийн жишээг харах болно. 20. Бxa6 bxa6 21. Нg2 Трc2 22. Тc1 Трb8 23. Трb1 Трc3 24. Тd2 Трcxb3 25. Трxb3 Трxb3 26. Тxa5. Цагаан нээлттэй шугам дахь b3 сул хүүнээс амжилттай салсан. Гэхдээ d4, a4 хүүнүүдийг хамгаалахад маш хэцүү. Хоёрдахь диаграм.
26. ... Трb2!. Харин 26. ... Трa3 гэх нь 27. Трc1 -ээс болоод болохгүй. Одоо 27. Трc1 гэвэл 27. ... Мe3+ гээд Мc4 -д орно. 27. Тd2 Тb4 28. Тf4 h6. Байрлал иймэрхүү сулруулалт хийхийг зөвшөөрч байгаа тул хар нүүдлийг хийж болно. 29. g4 Мe7 30. Трa1 Мc6 31. Тc1 Трc2 32. Тa3 Трc4 (эхлээд 32. ... Тxa3 гэх нь энгийн байсан) 33. Тb2 Тc3 34. Тxc3 Трxc3 35. Трb1 Нc7 36. g5 Трc4 (эцэст нь нүдэнд орсон) 37. gxh6 gxh6 38. a5 Трa4 39. Нg3. g4-g5 нүүдлээр эхлүүлсэн дайралтаа үргэлжлүүлэх эцсийн цөхөрсөн  оролдлого. 39. ... Трxa5 40. Нg4 Трa3 41. Трd1 Трb3 42. h4 Мe7 43. Мe1 Мf5 44. Мd3 a5 45. Мc5 Трc3 46. Трb1 Мxd4 47. Мa6+ Нd8 48. Трb8+ Трc8 49. Трb7 Нe8 50. Мc7+ Нf8 51. Мb5 Мxb5 52. Трxb5 Трa8 гээд хар хожсон. Таррашийн сайн тоглосон өргийн төгсгөлийн хэсгийг анхааралтай судлахыг суралцагчдад зөвлөе.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Нүүргүй хүү I

Шатар тоглож сурахад нилээд хичээл зүтгэл хэрэгтэй. Шатрын онолд суралцах нь та шатар тоглох чадвараа хурдан дээшлүүлэх чухал хүчин зүйлс.…

Нээгдсэн тоо : 623

Итали өрөг. c2-c3 үргэлжлэл

Эрт үеийн шатрын гараануудын нэг бол Итали өрөг юм. Итали хэлээр "Giuoco Piano" буюу "Чимээгүй эхлэл" гэж нэрлэдэг энэхүү гарааг…

Нээгдсэн тоо : 65

Сургалтын өргүүд

Дараах сургалтын өргүүдийг тоглоорой. Тоглолтын нүүдлийн тэмдэглэгээ тайлбарыг сайн хараарай. Өргүүдэд гаргаж байгаа алдаануудыг сайн тогтоон авч өөрийн тоглолтонд гаргахгүй…

Нээгдсэн тоо : 1210

Дайралт хамгаалалт

Шатрын хөлөг дээр тэмцэл явагдахад шатрууд нэг нэгэндээ ихээхэн нөлөөлдөг. Шатруудын хоорондын уялдаа холбоог тоглогчид өөрсдийн нүүдлээрээ бий болгоно. Шатрын…

Нээгдсэн тоо : 1048