Нүүр » Бусад хичээлүүд » Шатрын хичээлүүд » Хөдөлгөөний хязгаарлалтын жишээ өргүүд

Хөдөлгөөний хязгаарлалтын жишээ өргүүд

Шатар суралцах сайн арга бол өөрийн болон бусдын тоглосон өргүүдэд судалгаа хийх. Нимцович "Миний систем" номондоо хүүний болон ерөнхий хөдөлгөөнийг хязгаарлах сэдвийн хүрээнд толилуулсан өргийг нийтэллээ. Тоглолтын өрнөл, нүүдлийн санааг сайн ойлгон авахыг хичээгээрэй.

[Event "Дрезден, 1926. Англи гараа"] [White "Нимцович"] [Black "Рубинштейн"] {Энэ өрөг боднуудын сэргийлсэн үйлдэл, ерөнхий хөдөлгөөний санааг харуулсан. } 1.c4 c5 2.Nf3 Nf6 3.Nc3 d5 4.cxd5 Nxd5 5.e4 {Нимцович үүнийг өөр ашиг гаргахын төлөө d2 хүүг хоцрогдуулсан өөрийн шинэ санаа гэжээ.} Nb4 (5...Nxc3 6.bxc3 g6 {нь илүү байсан}) 6.Bc4! e6 ({Энд d3 дээрх сул байдлыг шууд ашиглах боломжгүй. Жишээ нь} 6...Nd3+ 7.Ke2! Nf4+ ({эсхүл} 7...Nxc1+ 8.Rxc1 Nc6 9.Bb5 Bd7 10.Bxc6 {гээд дараа нь d2-d4 гэснээр цагаан илүү төгсгөлтэй}) 8.Kf1 {d2-d4 түлхэх аюултай}) 7.O-O N8c6 ({Илүү нь} 7...a6 {байсан болов уу. Гэхдээ энэ тохиолдолд цагаан} 8.a3 N4c6 9.d3 {ийн дараа Тc1-e3 гээд сайн тоглолтыг авна.}) 8.d3 Nd4 {a2-a3 түлхэлттэй.} 9.Nxd4 cxd4 10.Ne2 {Одоо цагаан маш сайн байрлалтай. d3 нүдний сул тал хар хүүгээр халхлагдсан, ноёны жигүүрийн хүүнүүдийн ерөнхий хөдөлгөөн (f2-f4) нилээд их, эцэст нь тоглолтод идэвхитэй бус оролцож байгаа мэт c4 тэмээ нилээд сэргийлэх үйлчилгээг үзүүлж байгаа. Энэ маш чухал. Тэмээ e6-e5 нүүдлийн эсрэг үйлчилгээ үзүүлж байгаа.} a6 {11.Bb5+ Bd7 12.Nxd4 гэхээс хамгаалсан.} 11.Ng3 Bd6 12.f4 (12.Qg4 {маш хүчтэй байх байсан. Жишээ нь} O-O 13.Bg5 Be7 ({эсхүл} 13...e5 14.Qh4 { дараа нь Мg3-h5xg7 гэж хаяна. 12.Бg4 -ийн хамгийн сайн хариулт бол 12...Бf6 байсан болов уу. Гэхдээ 13.f4 -ийн дараа цагаан илт давуу болохоор. Цагаан сул үргэлжлэлийг сонговол өрсөлдөгчид тоглолтыг ерөнхийд нь тэнцвэржүүлэх боломжийг өгнө.}) 14.Bh6 Bf6 15.Bxg7 Bxg7 16.Nh5) 12...O-O 13.Qf3 ({Шууд мадны дайралтад шилжих боломжгүй. Жишээ нь} 13.e5 Bc7! 14.Qg4 Kh8 15.Nh5 Rg8 16.Rf3 f5! 17.exf6 gxf6 18.Qh4 Rg6 19.Rh3 Qe7 {гээд хар өөрийн байрлалыг Тc8-d7, Трa8-g8 нүүдлээр бүрмөсөн бэхжүүлнэ.}) 13...Kh8 14.Bd2 f5 15.Rae1 Nc6 {Хар сайн хамгаалсан хэдий ч цагаанд бас нэгэн хөзөр буюу "e" шугам бий.} 16.Re2 Qc7 {Энэ муу. Шахагдсан байрлалд бага нөлөөтэй ч байсан гэсэн өөрийн боднуудын хөдөлгөөнийг өөрөө бууруулах хэрэггүй. Хар өөртөө 17.exf5 exf5 -ийн дараа Бd8-f6 гэж тоглох боломжийг үлдээх ёстой байсан. Тэгвэл тэдний байрлал өрөгт бий болсноос илүү байхаар} 17.exf5 exf5 18.Nh1 {Морь c4 -ийн тэмээ болон "e" нээлттэй шугам дахь тэрэгнийхээ ажиллагааг дэмжих зорилгоор g5 нүдэнд хүрэх алсын аялал хийхээр оролдсон} Bd7 19.Nf2 Rae8 20.Rfe1 Rxe2 21.Rxe2 Nd8 (21...Re8 {нүүдэл} 22.Qd5 {нүүдлээр няцаагдана.}) 22.Nh3 Bc6 ({Одоо} 22...Re8 {нүүдэл араасаа төрөл бүрийн комбинацуудыг дагуулна. Жишээ нь} 23.Qh5! ({Гэхдээ илүү хүчтэй нь} 23.Qd5! {-ийн дараа} Rf8 {гарцаагүй. Тэгвэл} 24.Kf1 Bc6 ({эсхүл} 24...Bc5 25.b4) 25.Qxd4) (23.Rxe8+ Bxe8 24.Qd5 { нь бүр ч хүчтэй}) 23...Rxe2 24.Ng5 h6? ({Илүү нь} 24...Rxg2+! 25.Kxg2 Bc6+ 26.Kg1 g6 {гэж Душко Бжаков дурдсан. Цааш} 27.Qh6 {28.Тa5! гэхээр айлгасан} Qe7!) 25.Qg6 hxg5 26.Qh5 {мад.}) 23.Qh5 g6 24.Qh4 Kg7 25.Qf2! {Харын сэлгээний байрлал хэт сайн хамгаалагдсан. Иймээс цагаан өрсөлдөгчийн хүчийг задлахыг оролдсон} Bc5 ({эсхүл} 25...Qb6 26.b4 {гээд 27.Тc3!}) 26.b4 Bb6 27.Qh4 ({Бодоо буцаасан нь бодлогын санаа. Гэхдээ}27.Qe1 {ч сайн. Жишээ нь} Be4 28.Nf2 {гээд 29.Мxe4 гэх мэтээр хүүний хожоотой.}) Re8 (27...Rf6 {гэвэл} 28.Ng5 h6 29.Nh7! {шууд хожил}) 28.Re5! Nf7 ({Хэрвээ} 28...h6 {гэвэл} 29.g4 {гээд хүчирхэг дайралттай.} fxg4 (29...g5? {гэвэл} 30.fxg5 {мадны аюутай}) 30.f5 Qxe5 31.f6+ Qxf6 32.Qxh6 {мад}) 29.Bxf7 Qxf7 (29...Rxe5 {гэвэл} 30.fxe5 Qxf7 31.Ng5 Qg8 32.e6 Bd5 33.Qf4 {гээд амархан хожилтой.}) 30.Ng5 Qg8 31.Rxe8 Bxe8 32.Qe1 {гайхамшигтай байрлал. Харын байрлал хожигдсон. Хэдийгээр дайратын боднууд цөөн ч яагаад ч сөрж чадахааргүй мадны дайралт тулаад ирсэн. Үүссэн хувилбар маш гоё.} Bc6 (32...Kf8 {гэвэл} 33.Qe5 Bd8 ({илүү сайн нь} 33...Qxa2 {гэвэл} 34.Qf6+ Kg8 ({эсхүл} 34...Bf7 35.Nxf7 {гээд дараачаар нь Бxb6})) 34.Ne6+ Ke7 35.Qc5+! Kd7 36.Nf8+!) 33.Qe7+ Kh8 ({Хэрвээ}33...Kh6 {гэвэл} 34.Ne6 {гэх нь ойлгомжтой.}) 34.b5 Qg7 (34...axb5 {гэвэл} 35.Ne6 h5! 36.Qf6+ Kh7 37.Ng5+ Kh6 38.Bb4 {гээд маданд хүрнэ.}) 35.Qxg7+ Kxg7 36.bxc6 {гээд цагаан хожсон.}
 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Сургалтын өргүүд

Дараах өргүүдийг туршлага муутай шатарчид тоглосон болно. Өргүүдэд гаргасан алдаанууд нь шатарт анхны алхамаа хийж байгаа хүмүүст их тохиолддог. Өөрийн…

Нээгдсэн тоо : 1367

Нүүргүй хүүг хаах дүрэм хүүний гинжид шилжих

А. Нимцовичийн "Миний систем" номны хүүний гинж бүлгийн ээлжит нийтлэлийг хүргэж байна. Хүүний гинжний талаар сайн ойлгон авах нь таны…

Нээгдсэн тоо : 329

Итали өргийн жишээнүүд

Шатрын онолын мэдлэгээ бататгах хамгийн сайн арга бол мастеруудын өргийг судлах. Итали өргийн жишээнүүдээс мастерууд гарааг хэрхэн хийж байгааг сайн…

Нээгдсэн тоо : 31

Дарааны элементүүд, тоглолтын аргачлал

Энэ хичээлд гарааны ба тулааны оргил шатанд дараанаас татгалзах, хонгилын систем, аюулд орсон шатруудын хамгаалалтын холбоо, шахалт, түүний утга, аюул…

Нээгдсэн тоо : 331