Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Дифференциалчлах дүрэм

Дифференциалчлах дүрэм

Уламжлалыг тооцох үйлдлийг дифференциалчлах гэдгийг Уламжлалыг тооцох хичээлд дурдсан. Бид хичээлээр уламжлалын үндсэн жагсаалтын томьёонуудыг уламжлалын тодорхойлолтыг ашиглан хэрхэн гаргаж байгаа талаар үзсэн. Уламжлалын үндсэн жагсаалтын томьёонуудаа цээжилсэн бол одоо функцын уламжлалыг олж сурцгаая. Уламжлалыг тооцох хичээлээс үндсэн жагсаалт болон уламжлал тооцох дүрмийг ашиглан бусад функцийн уламжлалыг олдог тухай та мэдсэн байгаа.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тойргийн өнцгүүд

Тойргийн элементүүд хичээлд тойрогтой холбоо бүхий ухагдхуунуудын талаар авч үзсэн бол энэ хичээлээр тойргийн элементүүдээр үүсгэгдэх өнцгүүдийн тухай үзье. Сэдвийг…

Нээгдсэн тоо : 592

Энгийн функцүүд ба тэдгээрийн графикууд

Порпорционал хэмжээнүүд.Хэрвээ x ба y хувьсагчид шууд порпорционал бол тэдгээрийн хоорондын функционал хамаарал ньy=kxтомьёогоор илэрхийлэгдэнэ. Энд k - тогтмол хэмжээ.…

Нээгдсэн тоо : 978

Бодлого бодож сурах нь IV

Илэрхийллийг үржигдхүүнд задлах 4 дэх аргад квадрат гурван гишүүнтийг задлах ордог тухай бид Бодлого бодож сурах нь I хичээлд дурдсан…

Нээгдсэн тоо : 1634

Олон гишүүнт

Үржвэрт задлах Олон гишүүнт бүр нь үржвэрт задардаггүй. Гэхдээ үржвэрт задлах боломжтой хэдэн тохиолдол байдаг. Олон гишүүнтийн бүх гишүүд нь…

Нээгдсэн тоо : 3185