Нүүр » Математикийн бодлогууд » Огторгуйн геометр

Огторгуйн геометр ( 57 )

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хэмжээнд цэвэр огторгуйн геометрийн бодлогууд ордоггүй. Зөвхөн хавтгайн гурван хэмжээст орон зайн бодлогууд байдаг. Ийм төрлийн бодлогыг бодохдоо зургийг маш сайн ойлгон зурж сурах нь хамгийн чухал. Зураглалыг сайн гаргаж чадвал бодлогыг бодоход амархан болдог.

Бодлого 10.057

Тооцоог хий. (УШ 2016 A-2.1 12-анги)

Нээгдсэн тоо: 8

Төлбөртэй

 

Үлгэрийн "ЛЕГО" хаант улсад ханхүүдээ 5 насны төрсөн өдрөөр нь 5 давхар бялуу хийж бэлэглэв. Куб хэлбэртэй бялуунуудыг давхарлан тавьжээ. Хажуу талаас нь зургийг авахад Зураг 1 гарчээ. Хэрэв хамгийн дээд талын бялуунд 5 гр гурил хэрэгтэй, мөн 1 см2 гадаргууг 0,5 гр шоколадаар бүрэх бол:

  1. Хамгийн доод талын бялуу см зузаантай.
  2. Дээд талаасаа 4 дэх бялууг хийхэд грамм гурил хэрэгтэй.
  3. Дээрээсээ 3 дахь давхрын хажуу хануудыг грамм шоколадаар бүрнэ.
  4. Дээрээсээ 5 дахь давхарт 2 дахь давхраас дахин их гурил хэрэгтэй.
 

Бодлого 10.056

Цилиндрийн бүтэн гадаргууг ол. (УШ 2016 A-13 12-р анги)

Нээгдсэн тоо: 6

Төлбөртэй

 

Тэнхлэг огтлол нь 2 см талтай квадрат байх цилиндрийн бүтэн гадаргууг ол.

 

Бодлого 10.055

Пирамидын эзэлхүүнийг ол. (УШ 2016, A-12, 12-р анги)

Нээгдсэн тоо: 9

Төлбөртэй

 

O(0,0,0), A(1,0,0), B(0,2,0), C(0,0,3) бол OABC пирамидын эзэлхүүнийг ол.

 

Бодлого 10.054

Тооцоог хий. (ЭЕШ 2018-D 2.4)

Нээгдсэн тоо: 39

Төлбөртэй

 

Өндөр нь 2, суурийн диаметр нь 5 байх конус өгөгдөв.

  1. Конусын эзэлхүүн байна.
  2. Уг конуст зөв гурвалжин призм багтааж, суурийн гурвалжны талыг x гэвэл призмийн өндөр нь болно.
  3. Дээрх багтсан призмийн авч болох хамгийн их эзэлхүүн байна.
 

Бодлого 10.053

Гадаргуйн талбай нь хэдэн хувиар багассан бэ? (ЭЕШ 2018-D31)

Нээгдсэн тоо: 36

Төлбөртэй

 

Тэгш өнцөгт параллелопипед хэлбэртэй саванг хэрэглэсний дараа урт, өргөн, өндөр нь тус бүр 30% -иар багассан бол гадаргуйн талбай нь хэдэн хувиар багассан бэ?

 

Бодлого 10.052

Цилиндрийн хажуу гадаргуйн талбайг ол. (ЭЕШ 2018-D30)

Нээгдсэн тоо: 31

Төлбөртэй

 

Цилиндрийн тэнхлэг огтлол нь диагоналтай квадрат бол түүний хажуу гадаргуйн талбайг ол.

Жич: 2018 элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бодлогуудаас хүндхэнд орох бодлого.

 

Бодлого 10.051

Куб хэдэн талстай вэ? (ЭЕШ 2018-D7)

Нээгдсэн тоо: 50

Нийтийн

 

Куб хэдэн талстай вэ?

 

Бодлого 10.050

Пирамидын оройгоос таслт хүртлэх зайг ол.

Нээгдсэн тоо: 193

Нийтийн

 

P оройтой суурийн тал нь 3, өндөр нь 2 зөв тэгш өнцөгт PABCD пирамидын A оройгоос PCD таслт хүртлэх зайг ол.

 

Бодлого 10.049

Пирамидын хажуу ирмэгийг ол.

Нээгдсэн тоо: 139

Бүртгүүлэх

 

Зөв дөрвөн өнцөгт пирамидын өндөр 4. Хажуу ирмэг суурийн хавтгайд 30 градусын өнцгөөр налсан бол пирамидын хажуу ирмэгийг ол.

 

Бодлого 10.048

Параллелепипедын диагоналын уртыг ол?

Нээгдсэн тоо: 118

Төлбөртэй

 

Тэгш өнцөгт параллелепипедын диагнал түүний 3 ба 4 хэмжээтэй талстад 60 градусын өнцгөөр налсан бол диагоналын урт хэд вэ?