Нүүр » Шатрын бодлогууд » Зөв үргэлжлэл

Зөв үргэлжлэл ( 3 )

Шатрын бодлогуудаас гадна шатар тоглох чадварыг дээшлүүлэх бас нэгэн сайн хэрэгсэл бол байрлалаас зөв үргэлжлэлийг олох юм. Заавал мад өгөхгүйгээр хожлыг олох, хүнд байдлаас гарах гэх мэтээр олон тохиолдолууд байж болно. Эдгээр нь практикт бодлогоос илүү тохиолддог тул сайн судлан мэддэг болсон байх хэрэгтэй.

Бодлого 39.003

Хожлыг ол.

Нээгдсэн тоо: 47

Төлбөртэй

 

 

Бодлого 39.002

Хожлыг ол.

Нээгдсэн тоо: 44

Төлбөртэй

 

 

Бодлого 39.001

Цагаан нүүнэ. Хожлыг ол.

Нээгдсэн тоо: 72

Төлбөртэй